eUBIR : Інституційний репозитарій Університету банківської справи

УБС : Інституційний репозитарій eUBIR Університету банківської справи

DSpace Repository

DSpace is a digital service that collects, preserves, and distributes digital material. Repositories are important tools for preserving an organization's legacy; they facilitate digital preservation and scholarly communication.

Фонди

Нещодавно додані

 • Руденко, Микола Вікторович; Rudenko, Mykola (2021-06-30)
  У статті проведено аналіз впливу цифровізації сільськогосподарських підприємств на розвиток сільських територій. Обґрунтовано трансмісійний механізм впливу цифровізації сільськогосподарських підприємств на розвиток сільських ...
 • Семко, Надія Михайлівна; Semko, Nadia; Гриців, Віталія Богданівна; Hrytsiv, Vitalia (2021-02-02)
  Довідник складається з 24 уроків, у яких в доступній формі розглянута базова граматика англійської мови. Після короткого пояснення з прикладами подано вправи для закріплення. Особливу увагу приділено дієслову. Довідник ...
 • Пшик, Богдан Іванович; Pshyk, Bohdan; Галайко, Назар Романович; Galaiko, Nazar; Вознюк, Микола Андрійович; Voznyuk, Mykola; Гірняк, Віра Володимирівна; Hirnyak, Vira; Голуб, Ганна Григорівна; Holub, Hanna; Голуб, Роксолана Ростиславівна; Holub, Roksolana; Грудзевич, Уляна Ярославівна; Hrudzevych, Ulyana; Дребот, Наталія Петрівна; Drebot, Nataliya; Карпінець, Віктор Йосифович; Karpinetsʹ, Viktor; Лапішко, Зоряна Ярославівна; Lapishko, Zoryana; Литвин, Олена Володимирівна; Lytvyn, Olena; Євтух, Любов Богданівна; Yevtukh, Lyubov; Миколишин, Марта Михайлівна; Mykolyshyn, Marta; Рисін, Віталій Васильович; Rysin, Vitaliy; Руденко, Зоряна Михайлівна; Rudenko, Zoryana; Сідельник, Олена Петрівна; Sidelʹnyk, Olena; Тимощук, Мирослава Романівна; Tymoshchuk, Myroslava; Танчак, Ярина Андріївна; Tanchak, Yaryna; Тяжкороб, Ірина Володимирівна; Tyazhkorob, Iryna; Shevchuk, Olesya; Шевчук, Олеся Остапівна (2019-10-14)
  Навчальний посібник розкриває теоретичні, методичні та організаційно-практичні питання функціонування фінансового ринку як загалом, так і в розрізі його окремих сегментів, а також здійснення операцій iз фінансовими ...
 • Пшик, Богдан Іванович; Pshyk, Bohdan; Зварич, Марта Степанівна; Zvarych, Marta; Кашуба, Ярослав Миколайович; Kashuba, Yaroslav; Слобода, Лариса Ярославівна; Sloboda, Larysa (2020-03-12)
  Обґрунтовано концептуальні підходи, теоретико-методологічні положення та практичні рекомендації щодо вдосконалення механізму забезпечення фінансової безпеки домогосподарств в Україні. Проаналізовано підходи до визначення ...
 • Руденко, Микола Вікторович; Rudenko, Mykola; Криворучко, Владислав Олександрович; Krivorychko, Vladislav (2019-11-01)
  У розділі монографії досліджено багатогранність та багатоаспектність визначення категорії «інформаційне суспільство» і «цифрове суспільство» та надано авторське трактування наведеного поняття. Визначено ознаки та основні ...

Проглянути більше