eUBIR : Institutional Repository of the University of Banking

Побудова елементів цифрової економіки в реальному секторі економіки України

Show simple item record

dc.contributor.author Жежерун, Юлія Володимирівна
dc.contributor.author Zhezherun, Yuliia
dc.date.accessioned 2021-06-22T08:06:21Z
dc.date.available 2021-06-22T08:06:21Z
dc.date.issued 2019-11-01
dc.identifier.citation Жежерун Ю. В. Побудова елементів цифрової економіки в реальному секторі економіки України / Ю. В. Жежерун // Цифрова економіка як ключовий тренд розвитку постіндустріального суспільства: монографія / [авт. кол.]; ред.: Н. М. Пантєлєєва, С. Ю. Колодій, М. А. Ребрик. — Київ: ДВНЗ «Університет банківської справи», 2019. —С. 204 - 220. uk_UA
dc.identifier.uri http://repository.ubs.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2666
dc.description.abstract В розділі монографії досліджено багатофункціональну систему, якою є реальний сектор економіки. Реальний сектор економіки є базисом національних економік багатьох промислово розвинених країн, ключовою ланкою економіки держави, яка забезпечує її конкурентоспроможність. Підвищення ефективності діяльності вітчизняних підприємств, інтеграція України до Європейського Союзу, входження України в європейський і світовий ринок електронної комерції та послуг, банківської та біржової діяльності неможливе без цифровізації реального сектору національної економіки. За таких умов особливої уваги потребує виявлення ключових цифрових трендів реального сектору національної економіки, що матиме позитив ний вплив не лише на його розвиток, а й на інвестиційний клімат загалом. Дослідження сучасного стану і потреб у фінансуванні реального сектору економіки дозволило виділити такі ключові цифрові тренди реального сектору національної економіки: поява нових, унікальних систем і процесів, трудова міграція і «відплив мізків», цифровізація сільського господарства, розвиток Інтернету речей, поява Інтернет-сервісів із кредитування. Позитивний ефект можливий лише за конструктивної співпраці держави, банків, домашніх господарств і нефінансових корпорацій. Саме це є головним завданням в умовах потреби модернізації реального сектору економіки та запорукою подальшого розвитку. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.subject реальний сектор економіки uk_UA
dc.subject цифровізація uk_UA
dc.subject цифрові технології uk_UA
dc.subject банківське кредитування uk_UA
dc.subject інтеграція цифрових технологій uk_UA
dc.subject real sector of the economy uk_UA
dc.subject digitalization uk_UA
dc.subject digital technologies uk_UA
dc.subject bank crediting uk_UA
dc.subject integration of digital technologies uk_UA
dc.title Побудова елементів цифрової економіки в реальному секторі економіки України uk_UA
dc.title.alternative Construction of elements of digital economy in the real sector of economy of Ukraine uk_UA
dc.type Book uk_UA
local.contributor.location Черкаський навчально-науковий інститут uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account