eUBIR : Institutional Repository of the University of Banking

Основні пріоритети стратегії державної політики побудови цифрової економіки в Україні

Show simple item record

dc.contributor.author Криниця, Сергій Олександрович
dc.contributor.author Krynytsia, Serhii
dc.date.accessioned 2021-06-23T07:25:52Z
dc.date.available 2021-06-23T07:25:52Z
dc.date.issued 2019-11-01
dc.identifier.citation Криниця С.О. Основні пріоритети стратегії державної політики побудови цифрової економіки в Україні / С. О. Криниця // Цифрова економіка як ключовий тренд розвитку постіндустріального суспільства: монографія / [авт. кол.]; ред.: Н. М. Пантєлєєва, С. Ю. Колодій, М. А. Ребрик. — Київ: ДВНЗ «Університет банківської справи», 2019. — С. 288-299. uk_UA
dc.identifier.uri http://repository.ubs.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2668
dc.description.abstract В розділі монографії досліджено стратегії та концепції розвитку цифрової економіки в Україні , які визначають, що цифрові технології спроможні значно стимулювати розвиток відкритого інформаційного суспільства як одного з істотних факторів розвитку демократії у країні, підвищення продуктивності, економічного зростання, а також підвищення якості життя громадян України лише за системного державного підходу. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.subject цифровізація реального сектору економіки uk_UA
dc.subject цифровізація економіки uk_UA
dc.subject державна політика у сфері цифровізації uk_UA
dc.subject цифрові технології uk_UA
dc.subject цифровізація державного сектору uk_UA
dc.subject digitalization of the real sector of the economy uk_UA
dc.subject digitalization of the economy uk_UA
dc.subject state policy in the field of digitalization uk_UA
dc.subject digital technologies uk_UA
dc.subject digitalization of the public sector uk_UA
dc.title Основні пріоритети стратегії державної політики побудови цифрової економіки в Україні uk_UA
dc.title.alternative The main priorities of the strategy of state policy of building a digital economy in Ukraine uk_UA
dc.type Book uk_UA
local.contributor.location Черкаський навчально-науковий інститут uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account