Наукові статті та тези доповідей

 

Collections in this community

Recent Submissions

 • Sarakhman, Oksana; Shurpenkova, Ruslana; Kalaytan, T. V.; Сарахман, Оксана Миколаївна; Шурпенкова, Руслана Казимирівна; Калайтан, Т. В.; Сарахман, Оксана Николаевна; Шурпенкова, Руслана Казимировна; Калайтан, Т. В. (2021)
  У науковій статті обґрунтовано сучасні пріоритети розвитку податкової системи шляхом впровадження досвіду податкової системи Німеччини, зокрема: в інституційне середовище; у взаємовідносини між суб’єктами податкової системи, ...
 • Amirova, R. I.; Kalaytan, T. V.; Shurpenkova, Ruslana; Шурпенкова, Руслана Казимирівна (2020)
  Поставлені цілі досягаються шляхом вирішення завдань оперативного контролю в сфері інновацій, включаючи поточне планування, реалізацію конкретних проектів та забезпечення необхідних можливостей. Тому основним завданням ...
 • Шурпенкова, Руслана Казимирівна; Shurpenkova, Ruslana (2020-11-05)
  Податковий менеджмент є найважливішою складовою фінансового планування на підприємстві. Оскільки, фінансова стійкість підприємства, залежить від належно організованого податкового менеджменту, адже він забезпечує узгодженість ...
 • Шурпенкова, Руслана Казимировна; Шурпенкова, Руслана Казимирівна; Shurpenkova, Ruslana (2020-04-02)
  Податковий менеджмент розглядається як частина процесу управління, функцій, складових та завдання податкового менеджменту на підприємстві. Охарактеризовано процес податкового менеджменту на підприємстві, його ключові етапи. ...
 • Шурпенкова, Руслана Казимирівна; Сарахман, Оксана Миколаївна; Shurpenkova, Ruslana; Sarakhman, Oksana (2020-10-09)
  Регулювання соціальної сфери за допомогою податкової політики розглядається як один із найважливіших напрямів державного регулювання, насамперед, в умовах нестабільної економіки. Проаналізовано ключові напрямки державної ...
 • Shurpenkova, Ruslana; Sarakhman, Oksana; Шурпенкова, Руслана Казимирівна; Сарахман, Оксана Миколаївна (2020)
  Основним завданням для підприємств є організація системи правильного та своєчасного встановлення інструментів податкового планування. В рамках цієї системи необхідно розробити схеми оптимальної структури організації ...
 • Шурпенкова, Руслана Казимирівна; Shurpenkova, Ruslana (2020)
  У статті розглянуто сутність дебіторської заборгованості у вітчизняній та зарубіжній системі бухгалтерського обліку. Розглянуто та порівняно особливості обліку дебіторської заборгованості за допомогою П(С)БО та МСФЗ. ...
 • Шурпенкова, Руслана Казимировна; Сарахман, Оксана Николаевна; Шурпенкова, Руслана Казимирівна; Сарахман, Оксана Миколаївна; Shurpenkova, Ruslana; Sarakhman, Oksana (2020)
  У статті досліджуються найпоширеніші методи комплексної оцінки зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства. Наголошується на сильних та слабких сторонах підприємства в аналізі внутрішнього середовища підприємства. ...
 • Гаряга, Леся Олегівна; Gariaga, Lesia (2021-04-13)
  У тезах досліджено трансформацію регулювання діяльності небанківських фінансових установ на фінансовому ринку України. The thesis examines the transformation of regulation of non-bank financial institutions in the ...
 • Rudenko, Mykola; Руденко, Микола Вікторович; Kryvoruchko, Vladyslav; Криворучко, Владислав Олександрович (2021-06-11)
  The article actualizes the problem of the development of higher education institutions in the conditions of knowledge economy formation. The need to create a knowledge management system, its constituent elements, and key ...
 • Танцюра, Маргарита Михайлівна; Tantsyura, Margarita (2021-06-03)
  Проведено аналіз проблем ефективності мотивації персоналу в банківських установах. Виявлено високу значимість не просто людського ресурсу, а ефективно діючої людини. Визначено, що за рахунок збільшення внутрішньої ефективності ...
 • Руденко, Микола Вікторович; Rudenko, Mykola (2021-05-27)
  У статті проведено аналіз впливу цифровізації сільськогосподарських підприємств на розвиток сільських територій. Обґрунтовано трансмісійний механізм впливу цифровізації сільськогосподарських підприємств на розвиток сільських ...
 • Будник, Ілія Ігоревич; Budnyk, Ilya (2021-04-28)
  Проведено аналіз залучення прямих іноземних інвестиції в економіку України. Виявлено основні проблеми та перспективи розвитку. Запропоновано здійснювати політику стимулювання зростання обсягів інвестицій і окреслено основні ...
 • Брайченко, Сергій Миколайович; Braichenko, Serhii; Koлісник, Aртем Семенович; Kolisnyk, Artem; Майстренко, Світлана Віталіївна; Maistrenko, Svitlana; Фоменко, Валентина Миколаївна; Fomenko, Valentyna (2021-08-07)
  Досліджено правове регулювання безготівкових розрахунків у діяльності суб’єктів господарювання. Доведено, що розрахунки у господарської діяльності – це господарські правовідносини, які виникають при виконанні фінансових ...
 • Шурпенкова, Руслана Казимирівна; Сарахман, Оксана Миколаївна; Shurpenkova, Ruslana; Sarakhman, Oksana (2020)
  Розглянуто актуальну проблему аналізу фінансового стану страховика, розкрито основні критерії забезпечення стабільної діяльності. Визначено сутність фінансового стану страхової компанії, а також наведені основні показники ...
 • Гірченко, Тетяна Дмитрівна; Зайонц, А. В.; Girchenko, Tetiana; Zaents, Anton (2017)
  Стаття присвячена висвітленню проблеми виміру інноваційного потенціалу та його ролі у підтримці конкурентної позиції банку. Для цього застосовано метод матричного зонування Мак-Кінзі, що дозволив описати методологічні ...
 • Гірченко, Тетяна Дмитрівна; Мусій, Я. М.; Дем’яненко, А. Л.; Girchenko, Tetiana; Musiy, Iaroslav; Demyanenko, Alla (2015)
  У статті проаналізовано вплив процесів злиття і поглинання на учасників банківської системи України і результат її діяльності, зокрема результативність здійснення процесів злиття і поглинання з початку становлення банківської ...
 • Гірченко, Тетяна Дмитрівна; Стороженко, Оксана Олександрівна; Шейко, Олена Петрівна; Girchenko, Tetiana; Storozhenko, Oksana; Sheyko, Olena; Гирченко, Татьяна Дмитриевна; Стороженко, Оксана Александровна; Шейко, Елена Петровна (2017)
  У статті розглянуто роль і значення іноземного капіталу та його вплив на стратегії розвитку вітчизняних банків, їх конку рентоспроможність, фінансову стійкість банківської системи України та економічну безпеку держави у ...
 • Руденко, Микола Вікторович; Rudenko, Mykola (2021-06-30)
  У статті проведено аналіз впливу цифровізації сільськогосподарських підприємств на розвиток сільських територій. Обґрунтовано трансмісійний механізм впливу цифровізації сільськогосподарських підприємств на розвиток сільських ...
 • Діденко, Сергій Васильович; Didenko, Serhii (2019-04-11)
  Сучасна модель фінансової системи в Україні все більше набуває характерних ознак банкоцентриської моделі. Тобто в основі всього фінансового ринку провідну роль відведено банкам. The modern model of the financial ...

View more