eUBIR : Institutional Repository of the University of Banking

Browsing Монографії та розділи монографій by Title

Browsing Монографії та розділи монографій by Title

Sort by: Order: Results:

 • Рогова, Наталія Василівна; Rogova, Nataliia; Шинкаренко Ольга Миколаївна; Shynkarenko Olga (2019-11-01)
  У розділі монографії подано дослідження, яке підтверджує, що розвиток цифрової економіки, трансформація фінансових ринків і сфер діяльності суб’єктів господарювання вимагають розроблення нормативного регулювання і ...
 • Сословський, Володимир Георгійович; Москаленко, Олена Володимирівна; Сословська, Інна Володимирівна (УБС НБУ, 2013)
  Досліджено роль і функції банків у фінансовому забезпеченні інвестиційної діяльності; проаналізовано сучасний стан та особливості банківського кредитування інвестиційної діяльності підприємств та визначено науково-методичні ...
 • Смовженко, Тамара Степанівна; Тридід, Олександр Миколайович; Вовк, Вікторія Яківна (УБС НБУ, 2008)
  У монографії досладжено сутність кризи та особливості її прояву в процесах фуекціонування і розвитку банку; визначено переваги та особливості застосування антикризового управління в практичній діяльності банків, а також ...
 • Жежерун, Юлія Володимирівна; Zhezherun, Yuliia; Бартош, Ольга Михайлівна; Bartosh, Olga (Bank lending to small businesses in the agricultural sector of Ukraine's economy, 2020-04-25)
  Розвиток банківського кредитування тісно пов'язаний із розвитком малого бізнесу. Важливою складовою ринкової економіки є існування та взаємодія багатьох великих, середніх та малих підприємств, оптимальне їх співвідношення. ...
 • Ісаян, Анна Мосесівна; Isaian, Anna; Исаян, Анна Мосесовна; Сословський, Володимир Георгійович; Soslovskyi, Volodymyr; Сословський, Владимир Георгиевич (ФОП Здоровий Я.А., 2017)
  У монографії досліджено теоретико-методологічні засади банківського кредитування підприємств АПК в умовах невизначеності, удосконалено методичні підходи та надано практичні рекомендації стосовно даного процесу в Україні. ...
 • Сідельник, Олена Петрівна; Sidelnyk, Olena; Грудзевич, Уляна Ярославівна; Grudzevuch, Uljana; Руденко, Зоряна; Rudenko, Zoryana (ПП «Астрая», 2020-08-01)
  У колективній монографії викладено особливості розвитку регіонів та галузей національної економіки України. Здійснено оцінку сучасного стану розвитку національної економіки України. Визначено концептуальні засади інтеграції ...
 • Пшик, Богдан Іванович; Pshyk, Bogdan; Пушак, Ярослав Ярославович; Pushak, Jaroslav; Піцура, Ярослав Степанович; Pitsur, Jaroslav (2017)
  Розглянуто основні напрями забезпечення економічної безпеки вищих навчальних закладів у контексті фінансового забезпечення. Подано авторські рекомендації щодо підвищення рівня економічної безпеки вищих навчальних закладів ...
 • Кочума, Інна Юріївна; Kochuma, Inna (2019-11-16)
  В розділі монографії обґрунтовані конкурентні переваги розвитку сільськогосподарських підприємництв. Акцент зроблено на використання наявного ресурсного потенціалу.In the monograph section the competitive advantages of ...
 • Колодій, Сергій Юрійович; Kolodiі, Serhii (2019-11-01)
  В розділі монографії досліджено питання створення нового глобалізованого економічного та фінансового простору в процесі становлення сучасного глобального інформаційного постіндустріального суспільства, яке відбувається ...
 • Пшик, Богдан Іванович; Pshyk, Bogdan; Сторонянська, Ірина Зеновіївна; Storonyanska, Iryna; Другов, Олексій Олександрович; Druhov, Olexii; Возняк, Галина Василівна; Voznyak, Galyna; Кульчицький, Іван Іванович; Kulchytskiy, Ivan (2014)
  Інформаційно-аналітичне видання опубліковане в рамках проекту «Громадський моніторинг місцевих бюджетів Львівської області», який реалізовується за фінансової підтримки міжнародного фонду «Відродження», в рамках програми ...
 • Дороніна, Майя Степанівна; Вечорко, Георгій Фомич; Корабльова, Надія Степанівна; Лисяк, Валентина Миколаївна; Лозицький, В'ячеслав Леонтійович; Світлична, Валентина Василівна; Топалова, Світлана Олександрівна; Тридід, Олександр Миколайович; Чистіліна, Тетяна Олександрівна; Юрченко, Любов Іванівна; Doronina, Maiia; Vechorko, Heorhii; Korablova, Nadiia; Lysiak, Valentyna; Lozytskyi, Viacheslav; Svitlychna, Valentyna; Topalova, Svitlana; Trydid, Oleksandr; Chystilina, Tetiana; Yurchenko, Liubov (УБС НБУ, 2013)
  Пропонована читачеві монографія присвячена визначенню теоретичних і практичних засад гуманоцентричної переорієнтації вітчизняної вищої економічної освіти як головної передумови підвищення якості професійної підготовки.
 • Криниця, Сергій Олександрович; Krynytsia, Serhii (2019-11-01)
  Проникнення цифрових технологій, автоматизації та ІТ на всі рівні життя і сфери економіки розпочалась ще в минулому столітті та триває й досі. Загалом, цей процес має об’єктивний характер. Однак цьому процесові, як і ...
 • Колодій, Сергій Юрійович; Kolodiі, Serhii; Колодій, Світлана Кузьмівна; Kolodiі, Svitlana (2017-08-20)
  Розглянуто мінімальну заробітну плату як інститут регулювання доходів населення. Досліджено становлення мінімальної заробітної плати як інституту регулювання рівня заробітної плати і доходів населення. Сформульовано три ...
 • Тридід, Олександр Миколайович; Тижненко, Олександр Григорович; Тижненко, Людмила Олександрівна (УБС НБУ, 2009)
  Метою дослідження є поєднання базових теоретичних настанов, наукових і практичних рекомендацій у сфері розробки економіко-математичних моделей комплексної оцінки фінансового стану підприємства, а також обгрунтування ...
 • Гіптерс, Зінаїда Василівна; Hipters, Zinaida (УБС НБУ, 2014)
  У монографії на основі проведених досліджень розглядається економічна освіта дітей і дорослих на західноукраїнських землях, яка існувала в практиці за різних соціально-економічних умов ХІХ – першої половини ХХ століть. ...
 • Гіптерс, Зінаїда Василівна; Hipters, Zinaida (ЛБІ НБУ, 2006)
  Розглядається економічна освіта української молоді у Галичині, яка існувала в практиці за різних соціально-економічних умов у ХІХ – першій половині ХХ ст. Розкривається культурно-просвітницька діяльність української ...
 • Гіптерс, Зінаїда Василівна; Hipters, Zinaida (УБС НБУ, 2011)
  Пропонована читачеві монографія є результатом дослідження історії економічної освіти на західноукраїнських землях, яка існувала в практиці за різних соціально-економічних умов ХІХ – першої половини ХХ століть. Вагомий ...
 • Іващенко, Марина Вікторівна (УБС НБУ, 2012)
  У монографії досліджено механізми формування економічної поведінки під впливом таких соціальних факторів, як ментальність і релігія. За критерієм рентоорієнтації та ступеня адаптації типологізовано економічну поведінку. ...
 • Джолос, Сергій Вадимович; Dzholos, Serhii (Видавництво Ю. Чабаненко, 2013)
  Монографія присвячена актуальній проблемі етатистських основ державності. Досліджено теоретико історичні засади етатистської парадигми державознавства. Окреслено основи взаємодії держави і суспільства. Обґрунтовано визначну ...
 • Карчева, Ганна Тимофіївна; Смовженко, Тамара Степанівна; Міщенко, Володимир Іванович; Науменкова, Світлана Валентинівна; Міщенко, Світлана Володимирівна; Д’яконова, І. І.; Макаренко, М. І.; Тривайло, Андрій Юрійович; Охрименко, І. Б.; Хмара, Марина Петрівна; Карчева, Ірина Яківна; Мордань, Є. Ю.; Гордєєва, Дар’я Валеріївна; Льон, Ігор Михайлович; Цистан, Ірина Василівна; Далгич, Карина В’ячеславівна; Осечко, Юлія Ігорівна; Чібісова, Вікторія Юріївна; Кулик, С. Ю.; Karcheva, Ganna; Smovzhenko, Tamara; Mishchenko, Volodymyr; Naumenkova, Svitlana; Mishchenko, Svitlana; Diakonova, I.; Makarenko, M.; Tryvailo, Andriy; Okhrimenko, I.; Khmara, Maryna; Karcheva, Iryna; Mordan, Ye.; Gordieieva, Daria; Lion, Ihor; Tsystan, Iryna; Dalhych, Karina; Osechko, Julia; Chibisova, Viktoriya; Kulyk, S. (ДВНЗ “Університет банківської справи”, 2016)
  Висвітлено теоретико-методологічні засади забезпечення ефективного функціонування банківської системи в контексті підвищення конкурентоспроможності економіки, охарактеризовано головні фактори посилення дієвості грошово-кредитної ...

Search DSpace


Browse

My Account