eUBIR : Institutional Repository of the University of Banking

Browsing Монографії та розділи монографій by Issue Date

Browsing Монографії та розділи монографій by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Костырко, Руслан Александрович; Костирко, Руслан Олександрович; Kostyrko, Ruslan (Вид-во СНУ ім. Володимира Даля, 2003)
  У монографії в контексті узагальнюючих закономірностей трансформаційних перетворень та особливостей становлення і тенденцій розвитку аудиторської діяльності в Україні подаються результати системно-структурного дослідження ...
 • Гіптерс, Зінаїда Василівна; Hipters, Zinaida (ЛБІ НБУ, 2006)
  Розглядається економічна освіта української молоді у Галичині, яка існувала в практиці за різних соціально-економічних умов у ХІХ – першій половині ХХ ст. Розкривається культурно-просвітницька діяльність української ...
 • Костирко, Руслан Олександрович; Kostyrko, Ruslan; Тертична, Наталя Вікторівна; Tertychna, Nataliia; Шевчук, Володимир Олександрович; Shevchuk, Volodymyr (Вид-во СНУ ім. Володимира Даля, 2007)
  Монографія присвячена вирішенню актуальної проблеми комплексної оцінки вартості підприємства та використання її результатів у практиці складання фінансових прогнозів розвитку підприємства. Надано принципову характеристику ...
 • Тридід, Олександр Миколайович; Таньков, Костянтин Миколайович; Дутка, Ганна Яківна; Trydid, Oleksandr; Tankov, Kostiantyn; Dutka, Hanna (УБС НБУ, 2008)
  У роботі сформульовано основні концептуальні положення формування системи цінностей обслуговування споживача за маркетингово-логістичним підходом: сприйняття цінності сервісного продукту; конкурентноспроможність потоку ...
 • Смовженко, Тамара Степанівна; Тридід, Олександр Миколайович; Вовк, Вікторія Яківна (УБС НБУ, 2008)
  У монографії досладжено сутність кризи та особливості її прояву в процесах фуекціонування і розвитку банку; визначено переваги та особливості застосування антикризового управління в практичній діяльності банків, а також ...
 • Костирко, Руслан Олександрович; Костырко, Руслан Александрович; Kostyrko, Ruslan; Тертична, Наталя Вікторівна; Тертычная, Наталия Викторовна; Tertychna, Nataliia; Шевчук, Володимир Олександрович; Шевчук, Владимир Александрович; Shevchuk, Volodymyr (Харків: Фактор, 2008)
  Монографія присвячена вирішенню актуальної проблеми комплексної оцінки вартості підприємства та використання її результатів у практиці складання фінансових прогнозів розвитку підприємства. Надано принципову характеристику ...
 • Васюренко, Олег Володимирович; Азаренкова, Галина Михайлівна; Погореленко, Наталія Петрівна; Дубницький, Валерій Юрійович; Сидоренко, Ольга Миколаївна; Сердюк, Любов Василівна; Омельченко, Ганна Володимирівна (2009)
  Досліджено теоретичні аспекти фінансового планування в системі фінансового менеджменту, а також розглянуто складові системи фінансового планування: стратегічного планування, бізнес-планування та бюджетування. Значну увагу ...
 • Тридід, Олександр Миколайович; Тижненко, Олександр Григорович; Тижненко, Людмила Олександрівна (УБС НБУ, 2009)
  Метою дослідження є поєднання базових теоретичних настанов, наукових і практичних рекомендацій у сфері розробки економіко-математичних моделей комплексної оцінки фінансового стану підприємства, а також обгрунтування ...
 • Тридід, Олександр Миколайович; Орєхова, Катерина Віталіївна (УБС НБУ, 2010)
  Вирішено важливе науково-практичне завдання щодо розвитку теоретичних положень, наукового обгрунтування та розроблення методичних підходів до оцінювання фінансової стійкості підприємства з урахуванням руху капіталу.
 • Васюренко, Олег Володимирович; Тридід, Олександр Миколайович; Качук, Володимир Вікторович; Азаренкова, Галина Михайлівна; Христофорова, Олена Миколаївна; Погореленко, Наталія Петрівна; Сословський, Володимир Георгійович; Дубницький, Валерій Юрійович; Сидоренко, Ольга Миколаївна; Омельченко, Ганна Володимирівна; Біломістний, Олексій Миколайович; Борисенко, Ірина Іванівна; Волохата, Вікторія Єльфридівна; Волохата, Катерина Олексіївна; Карасьова, Зінаїда Миколаївна; Маслова, Анастасія Юріївна; Москаленко, Олена Володимирівна; Піскунов, Роман Олександрович (УБС НБУ, 2010)
  Монографія присвячена теоретичному обгрунтуванню, розробленню методичних підходів і практичних рекомендацій, спрямованих на вдосконалення інструментарію оцінки банківської діяльності для забезпечення стабільності банківської ...
 • Другов, Олексій Олександрович; Druhov, Oleksiy (2010)
  Досліджено проблеми інвестиційного забезпечення інтелектуалізації економіки. Проаналізовано світовий досвід розвитку інтелектуалізації, як економічного процесу, обґрунтовано його теоретичні засади. Оцінено стан її ...
 • Барановський, Олександр Іванович; Вовчак, Ольга Дмитрівна; Вон Романов Кріспін, Олег Олегович; Гірченко, Тетяна Дмитрівна; Другов, Олексій Олександрович; Квасній, Марія Миколаївна; Кузнєцова, Анжела Ярославівна; Лапішко, Марія Львівна; Пшик, Богдан Іванович; Рисін, Віталій Васильович; Сидоренко, Віктор Анатолійович; Смовженко, Тамара Степанівна; Сухаревич, В. Т.; Табачук, Галина Прокопівна; Фостяк, Віра Володимирівна; Baranovskyi, Oleksandr; Vovchak, Olha; Von Romanov Krispin, Oleg; Girchenko, Tetiana; Druhov, Oleksii; Kvasnii, Mariia; Kuznietsova, Anzhela; Lapishko, Mariia; Pshyk, Bogdan; Rysin, Vitalii; Sidorenko, Viktor; Smovzhenko, Tamara; Suharevych, V.; Tabachuk, Galyna; Fostiak, Vira (УБС НБУ, 2010)
  Монографія присвячена теоретичним і прикладним проблемам підвищення ефективнос- ті взаємодії банківського і реального секторів економіки в умовах євроінтеграції та глобалізації. Особливу увагу приділено питанням функціонування ...
 • Гіптерс, Зінаїда Василівна; Hipters, Zinaida (УБС НБУ, 2011)
  Пропонована читачеві монографія є результатом дослідження історії економічної освіти на західноукраїнських землях, яка існувала в практиці за різних соціально-економічних умов ХІХ – першої половини ХХ століть. Вагомий ...
 • Азаренкова, Галина Михайлівна; Азаренкова, Галина Михайловна; Azarenkova, Halyna; Головко, Олена Григорівна; Головко, Елена Григорьевна; Holovko, Olena; Смирнов, Валерій Валерійович; Смирнов, Валерий Валерьевич; Smirnov, Valerii (2011)
  У монографії представлено теоретичні і методичні результати дослідження, які вирішують проблему аналізу діяльності банків та оцінювання їх функціонування з погляду стабільного розвитку. Науково-методичне забезпечення та ...
 • Колодий, Сергей Юрьевич; Колодій, Сергій Юрійович (2011)
  В монографії розглянуто механізми та інструменти інституціонального регулювання ,формування і використання фінансових ресурсів держави, вивчені проблеми забезпечення збалансування бюджету і державних цільових фондів у ...
 • Бутенко, Анатолій; Butenko, Anatoliy; Войнаренко, Михайло; Voynarenko, Mykhaylo; Ляшенко, Вячеслав; Пшик, Богдан Іванович; Pshyk, Bogdan (2011)
  У монографії, сформованій на матеріалах учасників регіонального форуму «Модернізація механізмів розвитку малого та середнього бізнесу Донецького регіону», розглянуто сучасні тенденції розвитку малого та середнього бізнесу ...
 • Азаренкова, Галина Михайлівна; Ізюмцева, Наталія Володимирівна; Лобігер, Наталія Сергіївна; Семенюк, Людмила Петрівна; Шамов, Сергій Олександрович (УБС НБУ, 2012)
  Монографія присвячена теоретичним і практичним проблемам забезпечення якості управлінських рішень щодо реінжинірингу бізнес-процесів банку. Основну увагу приділено процесам формування якості управлінських рішень та оцінці ...
 • Азаренкова, Галина Михайлівна; Біломістна, Ірина Іванівна; Сословський, Володимир Георгійович (УБС НБУ, 2012)
  У монографії представлено теоретичні і методичні результати дослідження, які націлені на розв`язання проблеми управління фінансовими результатами банків у сучасних умовах подолання наслідків фінансово-економічної кризи. ...
 • Самородов, Борис Вадимович (УБС НБУ, 2012)
  У монографії представлено теоретичні і методологічні аспекти наукового напряму, який стосується впровадження в банківську справу методології управління фінансовим розвитком банку через оптимізацію фінансових показників ...
 • Іващенко, Марина Вікторівна (УБС НБУ, 2012)
  У монографії досліджено механізми формування економічної поведінки під впливом таких соціальних факторів, як ментальність і релігія. За критерієм рентоорієнтації та ступеня адаптації типологізовано економічну поведінку. ...

Search DSpace


Browse

My Account