eUBIR : Institutional Repository of the University of Banking

Browsing Підручники та навчальні посібники by Title

Browsing Підручники та навчальні посібники by Title

Sort by: Order: Results:

 • Гіптерс, Зінаїда Василівна; Hipters, Zinaida (ВД «Професіонал», 2006)
  У словнику-довіднику подається 1250 понять і категорій, вживаних у вітчизняній та іноземній літературі зі соціальної та культурної антропології, етнографії, естетики, мистецтвознавства, філософії, соціології, психології. ...
 • Гіптерс, Зінаїда Василівна; Hipters, Zinaida (УБС НБУ, 2008)
  У словнику-довіднику подається понад 1 800 понять і категорій, уживаних у вітчизняній та іноземній літературі зі соціальної та культурної антропології, етнографії, естетики, етики, мистецтвознавства, філософії, соціології, ...
 • Коваленко, В. В.; Тридід, С. О.; Торяник, Ж. І. (Новий Світ-2000, 2011)
  За змістом навчальний посібник відповідає програмі курсу "Маркетинг" для студентів економічних спеціальностей. У посібнику розкривається зміст таких тем: сутність маркетингу та його сучасна концепція; класифікація маркетингу; ...
 • Берегова, Галина Іванівна; Beregova, Galyna; Гладунський, Василь Назарович; Gladunskyi, Vasyl (УБС НБУ, 2014)
  У другій частині навчального посібника викладено останні чотири розділи з вищої математики («Інтегральне числення функцій однієї і кількох змінних», «Диференціальні та різницеві рівняння», «Ряди та їх застосування» та ...
 • Берегова, Галина Іванівна; Beregova, Galyna; Гладунський, Василь Назарович; Gladunskyi, Vasyl (2014)
  У цій частині навчального посібника в повному обсязі висвітлено необхідний матеріал з вищої математики, який включає елементи теорії матриць і визначники, загальну теорію систем лінійних алгебраїчних рівнянь, елементи ...
 • Берегова, Галина Іванівна; Beregova, Galyna; Гірна, Олександра Йосипівна; Hirna, Oleksandra; Русинко, Моріка Костянтинівна; Rusynko, Morika (ЛІБС УБС НБУ, 2013)
  Викладено основні економіко-математичні методи та моделі для розв’язання досить широкого класу прикладних задач економічного аналізу та прогнозування. Кожний розділ супроводжується конкретними прикладами, пов’язаними з ...
 • Маренич, Анатолій Іванович; Marenych, Anatolii (ЧІБС, 2008)
  Навчально-методичний посібник для вивчення дисципліни «Менеджмент» спрямований на формування у студентів здатності до поглибленого самостійного опанування навчального матеріалу, засвоєння теоретичних знань для набуття ...
 • Гордєєв, Олександр Олександрович; Гордєєва, Дар’я Валеріївна; Gordieiev, Olexandr; Gordieieva, Daria (2017)
  Изложенные материалы практической части учебного курса «Методы и инструментальные средства оценивания информационной безопасности и удобства использования» («Techniques and Tools for HMI security and usability assessment»), ...
 • Головатенко, Ольга Миколаївна; Holovatenko, Olga; Олексієнко, Ярослав Іванович; Oleksiyenko, Yaroslav (Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ), 2015)
  У навчально-методичному посібнику розкриваються історичні аспекти фізкультурно-спортивного руху в Україні та участь українських спортсменів в Олімпійських іграх минулого та сучасності. The educational and methodological ...
 • Кундря-Висоцька, Оксана Петрівна; Kundria-Vysotska, Oksana; Москаленко, Олена Володимирівна; Moskalenko, Olena; Сулима, Мар’яна Олександрівна; Sulyma, Maryana (УБС НБУ, 2015)
  Мета дисципліни «Організація обліку» – це формування системи знань з теорії та практики організації бухгалтерського обліку, вивчення методів раціональної організації та ведення бухгалтерського обліку на підприємствах різних ...
 • Шурпенкова, Руслана Казимирівна; Демко, Ірина Іванівна; Shurpenkova, Ruslana; Demko, Iryna (2011)
  Навчальний посібник призначений для організації навчання, головною метою якого є формування умінь, знань і навиків з дисципліни «Організація і методика економічного аналізу». Він покликаний закріпити теоретичні знання ...
 • Гедз, Михайло Йосипович; Gedz, Mykhailo (2008)
  У навчальному посібнику, підготовленому відповідно до навчальної програми курсу «Особливості аудиту небанківських фінансових установ», розглянуті питання організації та методики проведення аудиту небанківських фінансових ...
 • Гіптерс, Зінаїда Василівна; Hipters, Zinaida (2007)
  Навчальний посібник призначений допомогти студентам та аспірантам у їхній самостійній роботі над проблемами теорії, історії становлення і розвитку вищої школи й освіти в Україні, підвищення рівня їхньої педагогічної ...
 • Гіптерс, Зінаїда Василівна; Hipters, Zinaida (ЛІБС УБС НБУ, 2009)
  У педагогічному словнику подаються поняття та категорії, вживані у вітчизняній та іноземній літературі з педагогіки, психології, філософії, етнографії, етики, естетики, соціології, соціальної та культурної антропології. ...
 • Звірковська, Вікторія Анатоліївна; Zvirkovska, Victoria; Овчаренко, Анжеліка Олександрівна; Ovcharenko, Anzhelika (2017)
  Навчальний посібник охоплює політологічну проблематику та містить аналіз основних понять (категорій) і найбільш суттєвих складових політичної науки, що відповідають змісту навчального курсу "Політологія".
 • Джолос, Сергій Вадимович; Dzholos, Serhii (2019)
  Підручник з дисципліни «Правознавство» – це положення основних галузей права з послідовним системним викладенням структурованого навчального матеріалу. Питання та завдання у підручнику дозволяють забезпечити більш ефективне ...
 • Ткаченко, Ірина Валеріївна; Tkachenko, Iryna; Лещенко, Ганна Веніамінівна; Leshchenko, Hanna (УБС НБУ, 2010)
  Посібник складається з 12 тематично спрямованих розділів, кожен із яких містить окрему лексичну та граматичну тему. Призначений для навчання англійської мови студентів І курсу фінансово-економічних спеціальностей. The ...
 • Сословський, Володимир Георгійович (Новий Світ-2000, 2011)
  У посібнику за допомогою структурних наочних схем розглянуто теоретичні і практичні питання фінансового забезпечення проектів за технологією проектного фінансування, до кожної теми дисципліни наведені запитання для ...
 • Гіптерс, Зінаїда Василівна; Hipters, Zinaida (ЛБІ НБУ, 2006)
  Навчальний посібник призначений для студентів, які вивчають психологію і педагогіку як загальноосвітню дисципліну. Зміст навчального посібника розкривається у трьох розділах, що передбачає розгляд теоретичних аспектів ...
 • Тридід, Олександр Миколайович; Богатіщев, Олександр Михайлович (Новий Світ-2000, 2011)
  Навчальний посібник складено відповідно до програми дисципліни "Регіональна економіка" за модулями "Регіональна економіка" та "Екологія". Всі теми подаються за єдиною структурою і містять різні за складністю завдання і ...

Search DSpace


Browse

My Account