eUBIR : Institutional Repository of the University of Banking

Browsing Підручники та навчальні посібники by Issue Date

Browsing Підручники та навчальні посібники by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Слав’юк, Ростислав Анатолійович; Sławjuk, Rostysław (Akademia technołogji i biznesu, 2012)
  Наводяться стандарти найбільш значних фінансових коефіцієнтів в розвинутих країнах. В рамках здійснення фінансового аналізу порівнюються варіанти інвестиційних проектів. Are the standards the most important financial ...
 • Зуєнко, Микола Іванович; Zuyenko, Mykola; Лєдок, Володимир Петрович; Liedok, Volodymyr (ЧІБС УБС НБУ, 2012)
  У навчальному посібнику висвітлюються основні положення і принципи спортивного туризму, його структура і завдання. Розглянуто умови проведення змагань зі спортивного туризму, спортивного орієнтування та правила проведення ...
 • Tkachenko, Iryna; Ткаченко, Ірина Валеріївна; Leshchenko, Hanna; Лещенко, Ганна Веніамінівна; Matkovska, Iryna; Матковська, Ірина В'ячеславівна (УБС НБУ, 2012)
  The manual consists of five sections: "History of banking. Types of Banks "," The Banking system of Ukraine "," The Banking system of the United Kingdom "," The Banking system of the USA "," Banking services ". Посібник ...
 • Азаренкова, Галина Михайлівна; Антоненко, Оксана Ігорівна; Мартюшева, Лариса Степанівна; Піскунов, Роман Олександрович (Новий Світ-2000, 2013)
  Метою посібника є закріплення студентами знань із питань фінансового управління підприємством, набуття практичних навичок обгрунтування і реалізації найбільш ефективних фінансових рішень у процесі управління. Велику увагу ...
 • Тридід, Олександр Миколайович; Вядрова, Інна Миколаївна; Федосік, Ірина Михайлівна; Сердюк, Любовь Василівна (Новий Світ-2000, 2013)
  Збірник ділових і рольових ігор за структурою і змістом відповідає програмі навчальної практики з дисциплін "Банківські операції" і "Фінансовий облік у банках", містить практичний матеріал для запровадження ігрових ситуацій ...
 • Кобилін, Анатолій Михайлович (Видавництво "Центр учбової літератури", 2013)
  В навчальному посібнику розглядаються рішення задач по обробці економічної інформації пов'язаних з банківською сферою (проведення економічного аналізу, аналізу цінних паперів, вирішення задач прогнозування, обчислення ...
 • Чистіліна, Тетяна Олександрівна (Видавництво "Центр учбової літератури", 2013)
  Посібник написаний для допомоги студентам нефілософських спеціальностей у вивченні дисципліни "Етика та естетика", яка викладається як вибіркова. Матеріал подається з позицій сучасних концепцій етики та естетики у відповідності ...
 • Черняк, Лариса Іванівна; Лисенко, Оксана Анатоліївна; Підкопай, Тетяна Василівна; Сердюкова, Ольга Іванівна; Чернявська, Інна Сергіївна; Строєва, Вікторія Леонідівна; Фостик, Мар'яна Вікторівна; Погореленко, Наталія Петрівна; Мірошник, Лариса Василівна; Семко, Надія Михайлівна; Любарцева, Н. Б. (УБС НБУ, 2013)
  Словник містить близько 7000 понять і термінів, що формують цілісну систему знань щодо банківської діяльності. До словника ввійшли як традиційні, усталені терміни, які не втратили своєї актуальності в банківській ...
 • Семко, Надія Михайлівна; Semko, Nadiia; Була, Наталія Ярославівна; Bula, Natalia; Городецька, Наталія Григорівна; Horodetska, Natalia (УБС НБУ, 2013)
  Посібник містить 19 уроків, які охоплюють тематику, передбачену програмою з дисципліни «Ділова іноземна мова» для 2-го року навчання. Шість перших уроків присвячено діловому спілкуванню – Telephoning, Business correspondence, ...
 • Берегова, Галина Іванівна; Beregova, Galyna; Гірна, Олександра Йосипівна; Hirna, Oleksandra; Русинко, Моріка Костянтинівна; Rusynko, Morika (ЛІБС УБС НБУ, 2013)
  Викладено основні економіко-математичні методи та моделі для розв’язання досить широкого класу прикладних задач економічного аналізу та прогнозування. Кожний розділ супроводжується конкретними прикладами, пов’язаними з ...
 • Берегова, Галина Іванівна; Beregova, Galyna; Гладунський, Василь Назарович; Gladunskyi, Vasyl (2013)
  Розроблено інтегрований курс з диференціального числення функцій однієї та двох змінних. Розкривається зміст поняття функції від однієї і декількох змінних, паралельно розглядаються границя, неперервність, диференціальне ...
 • Кобилін, Анатолій Михайлович; Самородов, Борис Вадимович (Новий Світ-2000, 2014)
  В навчальному посібнику розглядаються питання, пов'язані з основними засобами інформаційного менеджменту, технологією прийняття і ухвалення рішення, з можливостями використання технології "хмарних" обчислень, з методами ...
 • Берегова, Галина Іванівна; Beregova, Galyna; Гладунський, Василь Назарович; Gladunskyi, Vasyl (УБС НБУ, 2014)
  У другій частині навчального посібника викладено останні чотири розділи з вищої математики («Інтегральне числення функцій однієї і кількох змінних», «Диференціальні та різницеві рівняння», «Ряди та їх застосування» та ...
 • Берегова, Галина Іванівна; Beregova, Galyna; Гладунський, Василь Назарович; Gladunskyi, Vasyl (2014)
  У цій частині навчального посібника в повному обсязі висвітлено необхідний матеріал з вищої математики, який включає елементи теорії матриць і визначники, загальну теорію систем лінійних алгебраїчних рівнянь, елементи ...
 • Діденко, Сергій Васильович; Didenko, Serhii; Дмитров, Сергій Олегович; Dmytrov, Serhii; Медвідь, Тетяна Анатоліївна; Medvid, Tetiana (Видавець Чабаненко Ю. А., 2014)
  Посібник містить типову навчальну програму курсу "Фінансовий моніторинг у банку", комплекс навчально-методичного забезпечення до кожної теми курсу, завдання для блочно-модульного контролю знань: критерії оцінки знань ...
 • Гончаренко, Олена Олексіївна; Goncharenko, Olena; Давидюк, Тетяна Вікторівна; Davidyuk, Tetyana; Саюн, Алла Олександрівна; Sayun, Alla; Рогова, Наталія Василівна; Rogova, Nataliia (УБС НБУ, 2014)
  У навчальному посібнику висвітлено теоретичні і практичні аспекти управлінського обліку згідно з типовою програмою цієї дисципліни. Наведено практичні приклади та ситуації, аналіз яких допомагає управлінському персоналу ...
 • Чістякова, Олена Сергіївна; Chistyakova, Olena (2015)
  The textbook “Wirtschaftsdeutsch” is intended for teaching second and third year students of economic specialties German for specific purposes. It promotes the implementation of one of the objectives of foreign language ...
 • Кундря-Висоцька, Оксана Петрівна; Kundria-Vysotska, Oksana; Москаленко, Олена Володимирівна; Moskalenko, Olena; Сулима, Мар’яна Олександрівна; Sulyma, Maryana (УБС НБУ, 2015)
  Мета дисципліни «Організація обліку» – це формування системи знань з теорії та практики організації бухгалтерського обліку, вивчення методів раціональної організації та ведення бухгалтерського обліку на підприємствах різних ...
 • Головатенко, Ольга Миколаївна; Holovatenko, Olga; Олексієнко, Ярослав Іванович; Oleksiyenko, Yaroslav (Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ), 2015)
  У навчально-методичному посібнику розкриваються історичні аспекти фізкультурно-спортивного руху в Україні та участь українських спортсменів в Олімпійських іграх минулого та сучасності. The educational and methodological ...
 • Семко, Надія Михайлівна; Semko, Nadiia (2016)
  У роботі подано типові мовні штампи, необхідні для укладання ділової документації та для ділового спілкування, а також зразки оформлення різноманітних ділових документів, як і документів, пов’язаних з науковими дослідженнями. ...

Search DSpace


Browse

My Account