eUBIR : Institutional Repository of the University of Banking

Browsing Підручники та навчальні посібники by Issue Date

Browsing Підручники та навчальні посібники by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Кузнєцова, Ірина Миколаївна; Kuznietsova, Iryna; Чабак, Лариса Іванівна; Chabak, Larysa (2003)
  Даний посібник знайомить читача з міжнародними формами розрахунків в комерційних банках. Мета його – поглибити знання англійської мови у сфері банківської справи. Цій меті підпорядковано структуру кожного розділу: тематичний ...
 • Гіптерс, Зінаїда Василівна; Hipters, Zinaida (ЛБІ НБУ, 2006)
  Навчальний посібник призначений для студентів, які вивчають психологію і педагогіку як загальноосвітню дисципліну. Зміст навчального посібника розкривається у трьох розділах, що передбачає розгляд теоретичних аспектів ...
 • Гіптерс, Зінаїда Василівна; Hipters, Zinaida (ВД «Професіонал», 2006)
  У словнику-довіднику подається 1250 понять і категорій, вживаних у вітчизняній та іноземній літературі зі соціальної та культурної антропології, етнографії, естетики, мистецтвознавства, філософії, соціології, психології. ...
 • Гіптерс, Зінаїда Василівна; Hipters, Zinaida (2007)
  Навчальний посібник призначений допомогти студентам та аспірантам у їхній самостійній роботі над проблемами теорії, історії становлення і розвитку вищої школи й освіти в Україні, підвищення рівня їхньої педагогічної ...
 • Гіптерс, Зінаїда Василівна; Hipters, Zinaida (УБС НБУ, 2008)
  У словнику-довіднику подається понад 1 800 понять і категорій, уживаних у вітчизняній та іноземній літературі зі соціальної та культурної антропології, етнографії, естетики, етики, мистецтвознавства, філософії, соціології, ...
 • Гедз, Михайло Йосипович; Gedz, Mykhailo (2008)
  У навчальному посібнику, підготовленому відповідно до навчальної програми курсу «Особливості аудиту небанківських фінансових установ», розглянуті питання організації та методики проведення аудиту небанківських фінансових ...
 • Маренич, Анатолій Іванович; Marenych, Anatolii (ЧІБС, 2008)
  Навчально-методичний посібник для вивчення дисципліни «Менеджмент» спрямований на формування у студентів здатності до поглибленого самостійного опанування навчального матеріалу, засвоєння теоретичних знань для набуття ...
 • Азаренкова, Галина Михайлівна; Журавель, Тетяна Миколаївна; Михайленко, Роман Михайлович (Знання-Прес, 2009)
  За змістом навчальний посібник відповідає програмі курсу "Фінанси підприємств" для студентів економічних спеціальностей. У посібнику розкривається зміст таких тем: фінанси підприємств, організація фінансової діяльності, ...
 • Гіптерс, Зінаїда Василівна; Hipters, Zinaida (ЛІБС УБС НБУ, 2009)
  У педагогічному словнику подаються поняття та категорії, вживані у вітчизняній та іноземній літературі з педагогіки, психології, філософії, етнографії, етики, естетики, соціології, соціальної та культурної антропології. ...
 • Лисяк, В. М.; Самойлов, М. Г. (Оберіг, 2010)
  У посібнику висвітлюється значення рухової активності у формуванні особистості, розкривається вплив спортивної діяльності на виховання позитивних якостей особистості. Наводяться приклади впливу здорового способу життя на ...
 • Азаренкова, Галина Михайлівна; Азаренкова, Галина Михайловна; Azarenkova, Halyna ("Новий Світ-2000", 2010)
  У навчальному посібнику розглядаються питання ідентифікації, оцінки та мінімізації економічних ризиків. Велика увага приділяється висвітленню засобів управління ризиками та їх урахуванню під час прийняття управлінських ...
 • Ткаченко, Ірина Валеріївна; Tkachenko, Iryna; Лещенко, Ганна Веніамінівна; Leshchenko, Hanna (УБС НБУ, 2010)
  Посібник складається з 12 тематично спрямованих розділів, кожен із яких містить окрему лексичну та граматичну тему. Призначений для навчання англійської мови студентів І курсу фінансово-економічних спеціальностей. The ...
 • Кузнєцова, Анжела Ярославівна; Азаренкова, Галина Михайлівна; Біломістна, Ірина Іванівна; Євтух, Любов Богданівна; Клювак, Оксана Володимирівна; Вагнер, Ірина Михайлівна; Фостяк, Віра Володимирівна (2011)
  Підручник "Фінанси" складено згідно з освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів за спеціальностями галузі знань 0501 "Економіка і підприємництво". У 19 темах чітко та послідовно розглянуто теоретичні і практичні ...
 • Азаренкова, Галина Михайлівна; Борисенко, Ірина Іванівна; Головко, Олена Григорівна (Новий Світ-2000, 2011)
  За змістом посібник відповідає програмі нормативної навчальної дисципліни "Економіка праці та соціально-трудові відносини" для студентів, які навчаються за напрямом "Економіка і підприємництво". Навчальний посібник ...
 • Тридід, Олександр Миколайович; Богатіщев, Олександр Михайлович (Новий Світ-2000, 2011)
  Навчальний посібник складено відповідно до програми дисципліни "Регіональна економіка" за модулями "Регіональна економіка" та "Екологія". Всі теми подаються за єдиною структурою і містять різні за складністю завдання і ...
 • Коваленко, В. В.; Тридід, С. О.; Торяник, Ж. І. (Новий Світ-2000, 2011)
  За змістом навчальний посібник відповідає програмі курсу "Маркетинг" для студентів економічних спеціальностей. У посібнику розкривається зміст таких тем: сутність маркетингу та його сучасна концепція; класифікація маркетингу; ...
 • Сословський, Володимир Георгійович (Новий Світ-2000, 2011)
  У посібнику за допомогою структурних наочних схем розглянуто теоретичні і практичні питання фінансового забезпечення проектів за технологією проектного фінансування, до кожної теми дисципліни наведені запитання для ...
 • Гордєєв, Олександр Олександрович; Гордєєва, Дар’я Валеріївна; Колдовський, М.В.; Gordieiev, Olexandr; Gordieieva, Daria; Koldovskyi, M.V. (2011)
  Метою навчального посібника є забезпечення структурованими навчально-методичними матеріалами студентів для самостійного вивчення дисципліни “Комп’ютерні мережі”. Видання містить навчально-методичні матеріали, методичні ...
 • Шурпенкова, Руслана Казимирівна; Демко, Ірина Іванівна; Shurpenkova, Ruslana; Demko, Iryna (2011)
  Навчальний посібник призначений для організації навчання, головною метою якого є формування умінь, знань і навиків з дисципліни «Організація і методика економічного аналізу». Він покликаний закріпити теоретичні знання ...
 • Тридід, Олександр Миколайович; Жихор, Олена Борисівна; Юрченко, Любов Іванівна; Малихіна, Яна Анатоліївна; Кузьминчук, Наталія Валеріївна; Лєгостаєва, Олена Олександрівна; Орєхова, Катерина Віталіївна; Біломістна, Ірина Іванівна; Куценко, Тетяна Миколаївна; Лобігер, Наталія Сергіївна; Журавель, Тетяна Миколаївна; Біломістний, Олексій Миколайович; Супрун, Валерія Олександрівна (УБС НБУ, 2012)
  Підручник "Фінанси: курс для банкірів" охоплює ключові аспекти становлення і розвитку фінансів і фінансової системи держави. Розглянуто основні вчення про закономірності і закони розподілу валового внутрішнього продукту ...

Search DSpace


Browse

My Account