підручники

 

Recent Submissions

 • Джолос, Сергій Вадимович; Dzholos, Serhii (2019)
  Підручник з дисципліни «Правознавство» – це положення основних галузей права з послідовним системним викладенням структурованого навчального матеріалу. Питання та завдання у підручнику дозволяють забезпечити більш ефективне ...
 • Слав’юк, Ростислав Анатолійович; Sławjuk, Rostysław (Akademia technołogji i biznesu, 2012)
  Наводяться стандарти найбільш значних фінансових коефіцієнтів в розвинутих країнах. В рамках здійснення фінансового аналізу порівнюються варіанти інвестиційних проектів. Are the standards the most important financial ...
 • Тридід, Олександр Миколайович; Жихор, Олена Борисівна; Юрченко, Любов Іванівна; Малихіна, Яна Анатоліївна; Кузьминчук, Наталія Валеріївна; Лєгостаєва, Олена Олександрівна; Орєхова, Катерина Віталіївна; Біломістна, Ірина Іванівна; Куценко, Тетяна Миколаївна; Лобігер, Наталія Сергіївна; Журавель, Тетяна Миколаївна; Біломістний, Олексій Миколайович; Супрун, Валерія Олександрівна (УБС НБУ, 2012)
  Підручник "Фінанси: курс для банкірів" охоплює ключові аспекти становлення і розвитку фінансів і фінансової системи держави. Розглянуто основні вчення про закономірності і закони розподілу валового внутрішнього продукту ...
 • Кузнєцова, Анжела Ярославівна; Азаренкова, Галина Михайлівна; Біломістна, Ірина Іванівна; Євтух, Любов Богданівна; Клювак, Оксана Володимирівна; Вагнер, Ірина Михайлівна; Фостяк, Віра Володимирівна (2011)
  Підручник "Фінанси" складено згідно з освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів за спеціальностями галузі знань 0501 "Економіка і підприємництво". У 19 темах чітко та послідовно розглянуто теоретичні і практичні ...