Browsing навчальні посібники by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Кузнєцова, Ірина Миколаївна; Kuznietsova, Iryna; Чабак, Лариса Іванівна; Chabak, Larysa (2003)
  Даний посібник знайомить читача з міжнародними формами розрахунків в комерційних банках. Мета його – поглибити знання англійської мови у сфері банківської справи. Цій меті підпорядковано структуру кожного розділу: тематичний ...
 • Гіптерс, Зінаїда Василівна; Hipters, Zinaida (ЛБІ НБУ, 2006)
  Навчальний посібник призначений для студентів, які вивчають психологію і педагогіку як загальноосвітню дисципліну. Зміст навчального посібника розкривається у трьох розділах, що передбачає розгляд теоретичних аспектів ...
 • Гіптерс, Зінаїда Василівна; Hipters, Zinaida (2007)
  Навчальний посібник призначений допомогти студентам та аспірантам у їхній самостійній роботі над проблемами теорії, історії становлення і розвитку вищої школи й освіти в Україні, підвищення рівня їхньої педагогічної ...
 • Гіптерс, Зінаїда Василівна; Hipters, Zinaida (УБС НБУ, 2008)
  У словнику-довіднику подається понад 1 800 понять і категорій, уживаних у вітчизняній та іноземній літературі зі соціальної та культурної антропології, етнографії, естетики, етики, мистецтвознавства, філософії, соціології, ...
 • Гедз, Михайло Йосипович; Gedz, Mykhailo (2008)
  У навчальному посібнику, підготовленому відповідно до навчальної програми курсу «Особливості аудиту небанківських фінансових установ», розглянуті питання організації та методики проведення аудиту небанківських фінансових ...
 • Маренич, Анатолій Іванович; Marenych, Anatolii (ЧІБС, 2008)
  Навчально-методичний посібник для вивчення дисципліни «Менеджмент» спрямований на формування у студентів здатності до поглибленого самостійного опанування навчального матеріалу, засвоєння теоретичних знань для набуття ...
 • Азаренкова, Галина Михайлівна; Журавель, Тетяна Миколаївна; Михайленко, Роман Михайлович (Знання-Прес, 2009)
  За змістом навчальний посібник відповідає програмі курсу "Фінанси підприємств" для студентів економічних спеціальностей. У посібнику розкривається зміст таких тем: фінанси підприємств, організація фінансової діяльності, ...
 • Гіптерс, Зінаїда Василівна; Hipters, Zinaida (ЛІБС УБС НБУ, 2009)
  У педагогічному словнику подаються поняття та категорії, вживані у вітчизняній та іноземній літературі з педагогіки, психології, філософії, етнографії, етики, естетики, соціології, соціальної та культурної антропології. ...
 • Лисяк, В. М.; Самойлов, М. Г. (Оберіг, 2010)
  У посібнику висвітлюється значення рухової активності у формуванні особистості, розкривається вплив спортивної діяльності на виховання позитивних якостей особистості. Наводяться приклади впливу здорового способу життя на ...
 • Азаренкова, Галина Михайлівна; Азаренкова, Галина Михайловна; Azarenkova, Halyna ("Новий Світ-2000", 2010)
  У навчальному посібнику розглядаються питання ідентифікації, оцінки та мінімізації економічних ризиків. Велика увага приділяється висвітленню засобів управління ризиками та їх урахуванню під час прийняття управлінських ...
 • Ткаченко, Ірина Валеріївна; Tkachenko, Iryna; Лещенко, Ганна Веніамінівна; Leshchenko, Hanna (УБС НБУ, 2010)
  Посібник складається з 12 тематично спрямованих розділів, кожен із яких містить окрему лексичну та граматичну тему. Призначений для навчання англійської мови студентів І курсу фінансово-економічних спеціальностей. The ...
 • Азаренкова, Галина Михайлівна; Борисенко, Ірина Іванівна; Головко, Олена Григорівна (Новий Світ-2000, 2011)
  За змістом посібник відповідає програмі нормативної навчальної дисципліни "Економіка праці та соціально-трудові відносини" для студентів, які навчаються за напрямом "Економіка і підприємництво". Навчальний посібник ...
 • Тридід, Олександр Миколайович; Богатіщев, Олександр Михайлович (Новий Світ-2000, 2011)
  Навчальний посібник складено відповідно до програми дисципліни "Регіональна економіка" за модулями "Регіональна економіка" та "Екологія". Всі теми подаються за єдиною структурою і містять різні за складністю завдання і ...
 • Коваленко, В. В.; Тридід, С. О.; Торяник, Ж. І. (Новий Світ-2000, 2011)
  За змістом навчальний посібник відповідає програмі курсу "Маркетинг" для студентів економічних спеціальностей. У посібнику розкривається зміст таких тем: сутність маркетингу та його сучасна концепція; класифікація маркетингу; ...
 • Сословський, Володимир Георгійович (Новий Світ-2000, 2011)
  У посібнику за допомогою структурних наочних схем розглянуто теоретичні і практичні питання фінансового забезпечення проектів за технологією проектного фінансування, до кожної теми дисципліни наведені запитання для ...
 • Гордєєв, Олександр Олександрович; Гордєєва, Дар’я Валеріївна; Колдовський, М.В.; Gordieiev, Olexandr; Gordieieva, Daria; Koldovskyi, M.V. (2011)
  Метою навчального посібника є забезпечення структурованими навчально-методичними матеріалами студентів для самостійного вивчення дисципліни “Комп’ютерні мережі”. Видання містить навчально-методичні матеріали, методичні ...
 • Шурпенкова, Руслана Казимирівна; Демко, Ірина Іванівна; Shurpenkova, Ruslana; Demko, Iryna (2011)
  Навчальний посібник призначений для організації навчання, головною метою якого є формування умінь, знань і навиків з дисципліни «Організація і методика економічного аналізу». Він покликаний закріпити теоретичні знання ...
 • Зуєнко, Микола Іванович; Zuyenko, Mykola; Лєдок, Володимир Петрович; Liedok, Volodymyr (ЧІБС УБС НБУ, 2012)
  У навчальному посібнику висвітлюються основні положення і принципи спортивного туризму, його структура і завдання. Розглянуто умови проведення змагань зі спортивного туризму, спортивного орієнтування та правила проведення ...
 • Tkachenko, Iryna; Ткаченко, Ірина Валеріївна; Leshchenko, Hanna; Лещенко, Ганна Веніамінівна; Matkovska, Iryna; Матковська, Ірина В'ячеславівна (УБС НБУ, 2012)
  The manual consists of five sections: "History of banking. Types of Banks "," The Banking system of Ukraine "," The Banking system of the United Kingdom "," The Banking system of the USA "," Banking services ". Посібник ...
 • Азаренкова, Галина Михайлівна; Антоненко, Оксана Ігорівна; Мартюшева, Лариса Степанівна; Піскунов, Роман Олександрович (Новий Світ-2000, 2013)
  Метою посібника є закріплення студентами знань із питань фінансового управління підприємством, набуття практичних навичок обгрунтування і реалізації найбільш ефективних фінансових рішень у процесі управління. Велику увагу ...

Search DSpace


Browse

My Account