наукові статті

 

Recent Submissions

 • Кундря-Висоцька, Оксана Петрівна; Демко, Ірина Іванівна; Kundrya-Vysotska, Oksana; Demko, Iryna (2020)
  Обґрунтовано передумови та доречність презентації, окрім фінансової екологічну, соціальну та управлінську інформацію широкому колу користувачів, у тому числі, інституційним інвесторам, у форматі ESG-звітності з метою ...
 • Кундря-Висоцька, Оксана Петрівна; Kundrya-Vysotska, Oksana (2020)
  У статті обгрунтовано проблему відображення людського капіталу як окремого об’єкта у системі бухгалтерського обліку та звітності. Доведено, що необлікованість такого об’єкта є серйозною прогалиною облікової практики, ...
 • Lyubenko, Andriy; Shurpenkova, Ruslana; Sarakhman, Oksana; Любенко, Андрій Миколайович; Шурпенкова, Руслана Казимирівна; Сарахман, Оксана Миколаївна (2020)
  В умовах ринку успішне функціонування підприємства багато в чому залежить від рівня стабільності його фінансового стану. Якщо компанія фінансово стабільна, вона має ряд переваг перед іншими компаніями того ж профілю щодо ...
 • Шурпенкова, Руслана Казимирівна; Shurpenkova, Ruslana (2021-04-23)
  Показники рентабельності дають змогу дати оцінку ефективності використання менеджментом підприємства його активів. Ефективність роботи менеджменту визначається співвідношенням чистого прибутку, зумовленого різними способами, ...
 • Sarakhman, Oksana; Shurpenkova, Ruslana; Kalaytan, T. V.; Сарахман, Оксана Миколаївна; Шурпенкова, Руслана Казимирівна; Калайтан, Т. В.; Сарахман, Оксана Николаевна; Шурпенкова, Руслана Казимировна; Калайтан, Т. В. (2021)
  У науковій статті обґрунтовано сучасні пріоритети розвитку податкової системи шляхом впровадження досвіду податкової системи Німеччини, зокрема: в інституційне середовище; у взаємовідносини між суб’єктами податкової системи, ...
 • Шурпенкова, Руслана Казимировна; Шурпенкова, Руслана Казимирівна; Shurpenkova, Ruslana (2020-04-02)
  Податковий менеджмент розглядається як частина процесу управління, функцій, складових та завдання податкового менеджменту на підприємстві. Охарактеризовано процес податкового менеджменту на підприємстві, його ключові етапи. ...
 • Шурпенкова, Руслана Казимирівна; Shurpenkova, Ruslana (2020)
  У статті розглянуто сутність дебіторської заборгованості у вітчизняній та зарубіжній системі бухгалтерського обліку. Розглянуто та порівняно особливості обліку дебіторської заборгованості за допомогою П(С)БО та МСФЗ. ...
 • Шурпенкова, Руслана Казимировна; Сарахман, Оксана Николаевна; Шурпенкова, Руслана Казимирівна; Сарахман, Оксана Миколаївна; Shurpenkova, Ruslana; Sarakhman, Oksana (2020)
  У статті досліджуються найпоширеніші методи комплексної оцінки зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства. Наголошується на сильних та слабких сторонах підприємства в аналізі внутрішнього середовища підприємства. ...
 • Руденко, Микола Вікторович; Rudenko, Mykola (2021-05-27)
  У статті проведено аналіз впливу цифровізації сільськогосподарських підприємств на розвиток сільських територій. Обґрунтовано трансмісійний механізм впливу цифровізації сільськогосподарських підприємств на розвиток сільських ...
 • Брайченко, Сергій Миколайович; Braichenko, Serhii; Koлісник, Aртем Семенович; Kolisnyk, Artem; Майстренко, Світлана Віталіївна; Maistrenko, Svitlana; Фоменко, Валентина Миколаївна; Fomenko, Valentyna (2021-08-07)
  Досліджено правове регулювання безготівкових розрахунків у діяльності суб’єктів господарювання. Доведено, що розрахунки у господарської діяльності – це господарські правовідносини, які виникають при виконанні фінансових ...
 • Шурпенкова, Руслана Казимирівна; Сарахман, Оксана Миколаївна; Shurpenkova, Ruslana; Sarakhman, Oksana (2020)
  Розглянуто актуальну проблему аналізу фінансового стану страховика, розкрито основні критерії забезпечення стабільної діяльності. Визначено сутність фінансового стану страхової компанії, а також наведені основні показники ...
 • Гірченко, Тетяна Дмитрівна; Зайонц, А. В.; Girchenko, Tetiana; Zaents, Anton (2017)
  Стаття присвячена висвітленню проблеми виміру інноваційного потенціалу та його ролі у підтримці конкурентної позиції банку. Для цього застосовано метод матричного зонування Мак-Кінзі, що дозволив описати методологічні ...
 • Гірченко, Тетяна Дмитрівна; Мусій, Я. М.; Дем’яненко, А. Л.; Girchenko, Tetiana; Musiy, Iaroslav; Demyanenko, Alla (2015)
  У статті проаналізовано вплив процесів злиття і поглинання на учасників банківської системи України і результат її діяльності, зокрема результативність здійснення процесів злиття і поглинання з початку становлення банківської ...
 • Гірченко, Тетяна Дмитрівна; Стороженко, Оксана Олександрівна; Шейко, Олена Петрівна; Girchenko, Tetiana; Storozhenko, Oksana; Sheyko, Olena; Гирченко, Татьяна Дмитриевна; Стороженко, Оксана Александровна; Шейко, Елена Петровна (2017)
  У статті розглянуто роль і значення іноземного капіталу та його вплив на стратегії розвитку вітчизняних банків, їх конку рентоспроможність, фінансову стійкість банківської системи України та економічну безпеку держави у ...
 • Руденко, Микола Вікторович; Rudenko, Mykola (2021-06-30)
  У статті проведено аналіз впливу цифровізації сільськогосподарських підприємств на розвиток сільських територій. Обґрунтовано трансмісійний механізм впливу цифровізації сільськогосподарських підприємств на розвиток сільських ...
 • Pantielieieva, Nataliia; Пантєлєєва, Наталія Миколаївна; Krynytsia, Serhii; Криниця, Сергій Олександрович; Zhezherun, Yuliia; Жежерун, Юлія Володимирівна; Rebryk, Mykhailo; Ребрик, Михайло Андрійович; Potapenko, Liudmyla; Потапенко, Людмила Віталіївна (2018-07-12)
  The main directions, challenges, threats of digitization of the national economy of Ukraine have been considered in the paper. The attention is focused on the found weaknesses and the imperfection of the strategy and the ...
 • Пантєлєєва, Наталія Миколаївна; Pantielieieva, Nataliia; Бондар, Жанна Богданівна; Bondar, Zhanna (2021-06-01)
  В статті обгрунтовано значення альтернативних валют у формуванні грошового плюралізму, наявність сильної кореляції між їх виникненням і розвитком та економічними кризами, науково-технічним прогресом і глобальними трендами. ...
 • Фоміна, О. В.; Сопко, Валерія Василівна; Августова, О. О.; Fomina, O.; Sopko, Valeriia; Аvhustova, O. (2020)
  У статті систематизовано наукові підходи до поняття «платоспроможність». Визначено, що ототожнювати платоспроможність та ліквідність підприємства є недоречним. Окреслено основні ознаки платоспроможності підприємства. ...
 • Копитько, Тетяна Юріївна; Підвисоцька, Людмила Ярославівна; Kopytko, Tetiana; Pidvysotska, Liudmyla; Копытько, Татьяна Юрьевна; Подвысоцкая, Людмила Ярославовна (2020)
  В статті досліджено питання щодо операцій оренди основних засобів, посилаючись на міжнародну практи¬ку та набутий вітчизняний досвід суб’єктів господарювання. Проаналізовано нормативно законодавчі положення щодо операцій ...
 • Жеребило, Ірина Владиславівна; Сарахман, Оксана Миколаївна; Шурпенкова, Руслана Казимирівна; Zherebylo, Iryna; Sarakhman, Oksana; Shurpenkova, Ruslana (2021)
  Податкова політика України, як основний напрям реалізації її фінансової діяльності, є ключовим чинником державотворення. Регулювання соціальної сфери засобами податкової політики є одним із найважливіших напрямів державного ...

View more