тези доповідей

 

Recent Submissions

 • Любенко, Андрій Миколайович; Шурпенкова, Руслана Казимирівна; Сарахман, Оксана Миколаївна; Lyubenko, Andriy; Shurpenkova, Ruslana; Sarakhman, Oksana (2021)
  Система стратегічного управлінського обліку повинна бути побудована так, щоб забезпечити підприємство інформацією, що задовольнятиме умови прийняття стратегічних рішень, причому самі умови можуть змінюватися в міру ...
 • Amirova, R. I.; Kalaytan, T. V.; Shurpenkova, Ruslana; Шурпенкова, Руслана Казимирівна (2020)
  Поставлені цілі досягаються шляхом вирішення завдань оперативного контролю в сфері інновацій, включаючи поточне планування, реалізацію конкретних проектів та забезпечення необхідних можливостей. Тому основним завданням ...
 • Шурпенкова, Руслана Казимирівна; Shurpenkova, Ruslana (2020-11-05)
  Податковий менеджмент є найважливішою складовою фінансового планування на підприємстві. Оскільки, фінансова стійкість підприємства, залежить від належно організованого податкового менеджменту, адже він забезпечує узгодженість ...
 • Шурпенкова, Руслана Казимирівна; Сарахман, Оксана Миколаївна; Shurpenkova, Ruslana; Sarakhman, Oksana (2020-10-09)
  Регулювання соціальної сфери за допомогою податкової політики розглядається як один із найважливіших напрямів державного регулювання, насамперед, в умовах нестабільної економіки. Проаналізовано ключові напрямки державної ...
 • Shurpenkova, Ruslana; Sarakhman, Oksana; Шурпенкова, Руслана Казимирівна; Сарахман, Оксана Миколаївна (2020)
  Основним завданням для підприємств є організація системи правильного та своєчасного встановлення інструментів податкового планування. В рамках цієї системи необхідно розробити схеми оптимальної структури організації ...
 • Гаряга, Леся Олегівна; Gariaga, Lesia (2021-04-13)
  У тезах досліджено трансформацію регулювання діяльності небанківських фінансових установ на фінансовому ринку України. The thesis examines the transformation of regulation of non-bank financial institutions in the ...
 • Rudenko, Mykola; Руденко, Микола Вікторович; Kryvoruchko, Vladyslav; Криворучко, Владислав Олександрович (2021-06-11)
  The article actualizes the problem of the development of higher education institutions in the conditions of knowledge economy formation. The need to create a knowledge management system, its constituent elements, and key ...
 • Танцюра, Маргарита Михайлівна; Tantsyura, Margarita (2021-06-03)
  Проведено аналіз проблем ефективності мотивації персоналу в банківських установах. Виявлено високу значимість не просто людського ресурсу, а ефективно діючої людини. Визначено, що за рахунок збільшення внутрішньої ефективності ...
 • Будник, Ілія Ігоревич; Budnyk, Ilya (2021-04-28)
  Проведено аналіз залучення прямих іноземних інвестиції в економіку України. Виявлено основні проблеми та перспективи розвитку. Запропоновано здійснювати політику стимулювання зростання обсягів інвестицій і окреслено основні ...
 • Діденко, Сергій Васильович; Didenko, Serhii (2019-04-11)
  Сучасна модель фінансової системи в Україні все більше набуває характерних ознак банкоцентриської моделі. Тобто в основі всього фінансового ринку провідну роль відведено банкам. The modern model of the financial ...
 • Чепелюк, Ганна Миколаївна; Chepeliuk, Ganna (2020-04-06)
  Банківська ліквідність відіграє суттєво впливає як на діяльність окремого банку, так і кредитної систем країни. Банк із серйозними проблемами ліквідності не виконує в повній мірі свої функції щодо обслуговування ...
 • Чепелюк, Ганна Миколаївна; Chepeliuk, Ganna (2018-04-19)
  Розвиток банківської діяльності, міграція капіталу вимагають забезпечення довіри до банків з боку бізнесу, суспільства та інших банків. Дані чинники визначають необхідність створення і функціонування механізмів, ...
 • Підвисоцька, Людмила Ярославівна; Копитько, Тетяна Юріївна; Pidvysotska, Liudmyla; Kopytko, Tetiana (2020)
  Критичний аналіз нормативних актів, які регулюють консервацію основних засобів. Алгоритм проведення консервації основних засобів в умовах пандемії COVID-19 для вітчизняних підприємств. A critical analysis of regulations ...
 • Підвисоцька, Людмила Ярославівна; Устік, Микита; Pidvysotska, Liudmyla; Ustik, Mykyta (2020)
  Впровадження корпоративної соціальної відповідальності, управління корпораціями з урахуванням соціального дистанціювання та складання звітності зі сталого розвитку на тлі пандемії COVID-19, вимагає від підприємств суттєвих ...
 • Карпяк, Ілона Тарасівна; Karpiak, Ilona; Пилявка, Марта Володимирівна; Pyliavka, Marta; Шурпенкова, Руслана Казимирівна; Shurpenkova, Ruslana (2020-04-02)
  Управлінський облік займає особливе місце у фінансовій системі компанії. Не менш важливими є управління інструменти бухгалтерського обліку. Management accounting holds a special place in the financial system of the ...
 • Карпяк, Ілона Тарасівна; Karpiak, Ilona; Пилявка, Марта Володимирівна; Pyliavka, Marta; Голуб, Оксана Ростиславівна; Holub, Oksana (2020-04-02)
  Проблемні активи комерційних банків є однією з ключових проблем сучасна банківська система. Проблемні позики - це ті, під які один або кілька платежі не були здійснені вчасно, ринкова вартість застави значно зменшився, і ...
 • Карпяк, Ілона Тарасівна; Karpiak, Ilona; Вознюк, Микола Андрійович; Voznyuk, Mykola (2020-04-02)
  У реальній ситуації проблема інвестування в конкретний проект може бути дуже важким. Показані дослідження зарубіжної практики прийняття інвестиційних рішень, що більшість західних компаній використовують кілька методів ...
 • Карпяк, Ілона Тарасівна; Karpiak, Ilona; Пилявка, Марта Володимирівна; Pyliavka, Marta; Sarakhman, Oksana; Сарахман, Оксана Миколаївна (2021-04-08)
  Ринок міжбанківського кредитування є важливою складовою національної фінансовий ринок, який циркулює тимчасово вільні кошти банківських установ в Росії форма короткострокових позик, наданих однією фінансовою установою іншій ...
 • Карпяк, Ілона Тарасівна; Karpiak, Ilona; Танчак, Ярина Андріївна; Tanchak, Yaryna (2021-03-29)
  У тезах доповіді проведений аналіз розвитку медичного страхування в Україні. Дослідження ринку страхування життя є вагомим та важливим в соціально-економічному житті держави. Якщо розглядати із соціальної точки зору, то ...
 • Карпяк, Ілона Тарасівна; Karpiak, Ilona; Пилявка, Марта Володимирівна; Pyliavka, Marta; Шевчук, Тетяна Віталіївна; Shevchuk, Tetyana (2021-04-26)
  У тезах доповіді проведений аналіз правового статусу криптовалюти. Минуло не так багато часу, як всі заговорили про нове поняття – «криптовалюта». Однак, для української правової системи віртуальна валюта є досить ...

View more