Banking University: Recent submissions

 • Кундря-Висоцька, Оксана Петрівна; Демко, Ірина Іванівна; Kundrya-Vysotska, Oksana; Demko, Iryna (2020)
  Обґрунтовано передумови та доречність презентації, окрім фінансової екологічну, соціальну та управлінську інформацію широкому колу користувачів, у тому числі, інституційним інвесторам, у форматі ESG-звітності з метою ...
 • Кундря-Висоцька, Оксана Петрівна; Kundrya-Vysotska, Oksana (2020)
  У статті обгрунтовано проблему відображення людського капіталу як окремого об’єкта у системі бухгалтерського обліку та звітності. Доведено, що необлікованість такого об’єкта є серйозною прогалиною облікової практики, ...
 • Lyubenko, Andriy; Shurpenkova, Ruslana; Sarakhman, Oksana; Любенко, Андрій Миколайович; Шурпенкова, Руслана Казимирівна; Сарахман, Оксана Миколаївна (2020)
  В умовах ринку успішне функціонування підприємства багато в чому залежить від рівня стабільності його фінансового стану. Якщо компанія фінансово стабільна, вона має ряд переваг перед іншими компаніями того ж профілю щодо ...
 • Любенко, Андрій Миколайович; Шурпенкова, Руслана Казимирівна; Сарахман, Оксана Миколаївна; Lyubenko, Andriy; Shurpenkova, Ruslana; Sarakhman, Oksana (2021)
  Система стратегічного управлінського обліку повинна бути побудована так, щоб забезпечити підприємство інформацією, що задовольнятиме умови прийняття стратегічних рішень, причому самі умови можуть змінюватися в міру ...
 • Шурпенкова, Руслана Казимирівна; Shurpenkova, Ruslana (2021-04-23)
  Показники рентабельності дають змогу дати оцінку ефективності використання менеджментом підприємства його активів. Ефективність роботи менеджменту визначається співвідношенням чистого прибутку, зумовленого різними способами, ...
 • Sarakhman, Oksana; Shurpenkova, Ruslana; Kalaytan, T. V.; Сарахман, Оксана Миколаївна; Шурпенкова, Руслана Казимирівна; Калайтан, Т. В.; Сарахман, Оксана Николаевна; Шурпенкова, Руслана Казимировна; Калайтан, Т. В. (2021)
  У науковій статті обґрунтовано сучасні пріоритети розвитку податкової системи шляхом впровадження досвіду податкової системи Німеччини, зокрема: в інституційне середовище; у взаємовідносини між суб’єктами податкової системи, ...
 • Amirova, R. I.; Kalaytan, T. V.; Shurpenkova, Ruslana; Шурпенкова, Руслана Казимирівна (2020)
  Поставлені цілі досягаються шляхом вирішення завдань оперативного контролю в сфері інновацій, включаючи поточне планування, реалізацію конкретних проектів та забезпечення необхідних можливостей. Тому основним завданням ...
 • Шурпенкова, Руслана Казимирівна; Shurpenkova, Ruslana (2020-11-05)
  Податковий менеджмент є найважливішою складовою фінансового планування на підприємстві. Оскільки, фінансова стійкість підприємства, залежить від належно організованого податкового менеджменту, адже він забезпечує узгодженість ...
 • Шурпенкова, Руслана Казимировна; Шурпенкова, Руслана Казимирівна; Shurpenkova, Ruslana (2020-04-02)
  Податковий менеджмент розглядається як частина процесу управління, функцій, складових та завдання податкового менеджменту на підприємстві. Охарактеризовано процес податкового менеджменту на підприємстві, його ключові етапи. ...
 • Шурпенкова, Руслана Казимирівна; Сарахман, Оксана Миколаївна; Shurpenkova, Ruslana; Sarakhman, Oksana (2020-10-09)
  Регулювання соціальної сфери за допомогою податкової політики розглядається як один із найважливіших напрямів державного регулювання, насамперед, в умовах нестабільної економіки. Проаналізовано ключові напрямки державної ...
 • Shurpenkova, Ruslana; Sarakhman, Oksana; Шурпенкова, Руслана Казимирівна; Сарахман, Оксана Миколаївна (2020)
  Основним завданням для підприємств є організація системи правильного та своєчасного встановлення інструментів податкового планування. В рамках цієї системи необхідно розробити схеми оптимальної структури організації ...
 • Шурпенкова, Руслана Казимирівна; Shurpenkova, Ruslana (2020)
  У статті розглянуто сутність дебіторської заборгованості у вітчизняній та зарубіжній системі бухгалтерського обліку. Розглянуто та порівняно особливості обліку дебіторської заборгованості за допомогою П(С)БО та МСФЗ. ...
 • Шурпенкова, Руслана Казимировна; Сарахман, Оксана Николаевна; Шурпенкова, Руслана Казимирівна; Сарахман, Оксана Миколаївна; Shurpenkova, Ruslana; Sarakhman, Oksana (2020)
  У статті досліджуються найпоширеніші методи комплексної оцінки зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства. Наголошується на сильних та слабких сторонах підприємства в аналізі внутрішнього середовища підприємства. ...
 • Гаряга, Леся Олегівна; Gariaga, Lesia (2021-04-13)
  У тезах досліджено трансформацію регулювання діяльності небанківських фінансових установ на фінансовому ринку України. The thesis examines the transformation of regulation of non-bank financial institutions in the ...
 • Пантелеева, Ксенія Олександрівна; Pantielieieva, Kseniia (2020-06-01)
  У дисертації вирішено наукове завдання щодо поглиблення теоретичних засад та розробки науково-методичного забезпечення й практичних рекомендацій з удосконалення інвестиційного кредитування економіки України міжнародними ...
 • Rudenko, Mykola; Руденко, Микола Вікторович; Kryvoruchko, Vladyslav; Криворучко, Владислав Олександрович (2021-06-11)
  The article actualizes the problem of the development of higher education institutions in the conditions of knowledge economy formation. The need to create a knowledge management system, its constituent elements, and key ...
 • Танцюра, Маргарита Михайлівна; Tantsyura, Margarita (2021-06-03)
  Проведено аналіз проблем ефективності мотивації персоналу в банківських установах. Виявлено високу значимість не просто людського ресурсу, а ефективно діючої людини. Визначено, що за рахунок збільшення внутрішньої ефективності ...
 • Руденко, Микола Вікторович; Rudenko, Mykola (2021-05-27)
  У статті проведено аналіз впливу цифровізації сільськогосподарських підприємств на розвиток сільських територій. Обґрунтовано трансмісійний механізм впливу цифровізації сільськогосподарських підприємств на розвиток сільських ...
 • Будник, Ілія Ігоревич; Budnyk, Ilya (2021-04-28)
  Проведено аналіз залучення прямих іноземних інвестиції в економіку України. Виявлено основні проблеми та перспективи розвитку. Запропоновано здійснювати політику стимулювання зростання обсягів інвестицій і окреслено основні ...
 • Брайченко, Сергій Миколайович; Braichenko, Serhii; Koлісник, Aртем Семенович; Kolisnyk, Artem; Майстренко, Світлана Віталіївна; Maistrenko, Svitlana; Фоменко, Валентина Миколаївна; Fomenko, Valentyna (2021-08-07)
  Досліджено правове регулювання безготівкових розрахунків у діяльності суб’єктів господарювання. Доведено, що розрахунки у господарської діяльності – це господарські правовідносини, які виникають при виконанні фінансових ...

Search DSpace

Browse

My Account