Наукові статті та тези доповідей

 

Collections in this community

Recent Submissions

 • Kuksa, Valentina; Кукса, Валентина Михайлівна; Prikhno, Iryna; Пріхно, Ірина Миколаївна; Mihaylov, Ivaylo; Михайлов, Івайло (2021-06-21)
  The article explores the concept of information technology and clarifies the essence of information technology in finance. The types of information technology in finance have been studied and their classification according ...
 • Braichenko, Serhii; Брайченко, Сергій Миколайович; Dzholos, Sergii; Джолос, Сергій Вадимович; Kolisnyk, Artem; Колісник, Артем Семенович; Koshulko, Oksana; Кошулько, Оксана Петрівна; Varunts, Larysa; Варунц, Лариса Дмитрівна (2021-06-21)
  The article presents the exploring of legal support of non-cash settlements in economic activity. In the article, the complex analysis of the tendencies of the legal regulation of the cashless ...
 • Харченко, Анатолій Миколайович; Kharchenko, Anatolii; Степаненко, Олександр; Stepanenko, Oleksandr (2021-10-20)
  У роботі досліджуються проблеми фінансової інклюзії, що є обов'язковою передумовою формування моделі інклюзивного зростання в банківській сфері. Розкрито економічний зміст фінансової інклюзивності, як індикатора ...
 • Хуторна, Мирослава Емілівна; Khutorna, Myroslava; Ткаченко, Наталія Володимирівна; Топазли, Роман Анатолійович; Topazly, Roman; Еісай, С. А. І. А.; Eisay, Salah Abu Isbayhah Almabrouk; Трофименко, Ірина; Trofymenko, Iryna (2022-01-20)
  Присвячена обґрунтуванню методологічних аспектів стратегічного планування капіталоутворювальної бази підприємств відповідно до об’єктивних особливостей економіки знань. Стосовно базового поняття наукової статті — ...
 • Гаряга, Леся Олегівна; Gariaga, Lesia (2021-09-02)
  Мета статті — дослідження категоріальних особливостей трактування фінансового ринку та уточнення окремих аспектів його визначення з урахуванням сучасного розвитку економіки. Проведено контент-аналіз особливостей трактування ...
 • Pantielieieva, Nataliia; Пантєлєєва, Наталія Миколаївна; Prymostka, Lyudmyla; Примостка, Людмила Олександрівна; Krasnova, Iryna; Краснова, Ірина Вікторівна; Lavreniuk, Vladyslav; Лавренюк, Владислав Володимирович; Lytvynenko, Oleksii; Литвиненко, Олексій Костянтинович (2021-11-08)
  The globalization of markets, the need to comply with modern economic trends and introduce new technological solutions to increase the profitability of the banking business have significantly intensified the processes of ...
 • Чепелюк, Ганна Миколаївна; Chepeliuk, Ganna (2021-12-29)
  У статті розглядається необхідність застосування екологічного аудиту, що дає змогу спрогнозувати та упередити негативний вплив діяльності підприємств на навколишнє природне середовище. Відзначено, що за допомогою ...
 • Кочума, Інна Юріївна; Kochuma, Inna (2021-12-29)
  У результаті проведеного дослідження проаналізовано вплив пандемії COVID-19 на прискорення розвитку цифрових каналів банківського обслуговування. Виділено системні складові цифрової трансформації сучасного ...
 • Запорожець, Світлана Володимирівна; Zaporozhets, Svitlana; Тригуб, Юлія Павлівна; Trigub, Yulia (2021-12-29)
  У статті досліджено сутність поняття фінансової інклюзії з позиції формування екосистеми взаємозалежних детермінант її забезпечення, обґрунтовано роль регуляторної складової як важливої передумови забезпечення ...
 • Руденко, Микола Вікторович; Rudenko, Mykola; Качуровська, Анна Ігорівна; Kachyrovska, Anna (2021-11-17)
  Досліджено формування стратегії розвитку транспортних підприємств. Доведено, що розробка та реалізації дієвої стратегії розвитку транспортного підприємства передбачає попередній вибір вектору діяльності підприємства з ...
 • Руденко, Микола Вікторович; Rudenko, Mykola; Мельник, Тетяна Василівна; Melnik, Tetyana (2021-11-17)
  Досліджено актуальні питання обліку, аудиту та оподаткування доходів підприємств. Визначено, що економічна сутність доходів полягає у відшкодовуванні витрат на ведення діяльності та отримання відповідної суми прибутку, з ...
 • Khutorna, Myroslava; Хуторна, Мирослава Емілівна; Rudenko, Mykola; Руденко, Микола Вікторович; Nemish, Yuliya; Неміш, Юлія Володимирівна; Kulinich, Tetyana; Кулініч, Тетяна Василівна; Hasii, Olena; Гасій, Олена Володимирівна (2021-09-10)
  The scientific article is devoted to the development of a methodology for assessing the financial stability of financial corporations using the technology of cascading approach to identify weak areas in their activities ...
 • Руденко, Микола Вікторович; Rudenko, Mykola; Кравченко, Олена Олексіївна; Kravchenko, Olena; Ткаль, Ярміла Сергіївна; Tkal, Yarmila; Мельник, Тетяна Вікторівна; Melnik, Tetyana (2021-12-29)
  В статті проведено аналіз прикладних аспектів обліку доходів виробничих підприємств. Визначено, що класифікація доходів підприємств має відповідати двом базовим критеріям: вона має бути теоретично обґрунтованою та застосування ...
 • Гаряга, Леся Олегівна; Gariaga, Lesia; Нечипоренко, Андрій Олександрович; Nechyporenko, Andrii (2021-11-05)
  Досліджено фактори формування фінансової стійкості організацій в умовах цифрової трансформації. Фактори впливу на фінансову стійкість, що виникають в умовах цифрової трансформації, можуть бути як внутрішніми, так і зовнішніми ...
 • Гаряга, Леся Олегівна; Gariaga, Lesia; Нечипоренко, Андрій Олександрович; Nechyporenko, Andrii (2021-11-17)
  Досліджено особливості антикризового управління в умовах цифровізації економіки. Виділено ключові системи антикризового управління в межах підприємства та розписано складові кожної з підсистем. Peculiarities of anti-crisis ...
 • Poliakh, Katerina; Полях, Катерина Володимирівна; Poliakh, Serhii; Полях, Сергій Сергійович; Rudenko, Alona; Руденко, Альона Юріївна (2021-04-20)
  Keen competition in the market of banking products has made effective marketing activities of banks one of the most important factors of their successful functioning. Changes in the technological and socio-cultural environment ...
 • Руденко, Микола Вікторович; Rudenko, Mykola (2021-06-01)
  У статті досліджено методичні підходи до оцінки впливу цифровізації на функціонування сільськогосподарських підприємств. Виявлено ключові проблемами методичного характеру – визначення чітких індикаторів цифровізації ...
 • Руденко, Микола Вікторович; Rudenko, Mykola (2021-11-24)
  У статті проведено аналіз категоріальних особливостей та специфіки трактування поняття «цифровізація». Виявлено відсутність єдиного однозначного тлумачення наведеної категорії,більшість науковців та практиків пов’язують ...
 • Хуторна, Мирослава Емілівна; Khutorna, Myroslava; Запорожець, Світлана Володимирівна; Zaporozhets, Svitlana; Ткаченко, Юлія Павлівна; Tkachenko, Yuliia (2021-08-26)
  Наукова стаття спрямована на узагальнення основних концепцій емісії CBDC, спираючись на існуючий світовий досвід та обґрунтування передумов безпечного та ефективного впровадження CBDC в Україні. У роботі обґрунтовано ...
 • Хуторна, Мирослава Емілівна; Khutorna, Myroslava; Ткаченко, Юлія Павлівна; Tkachenko, Yuliia (2021-10-05)
  Метою дослідження є систематизація сучасних тенденцій регулювання процесів цифровізації грошового ринку та обґрунтування сценаріїв його впливу на еволюційну трансформацію грошової системи. Доведено, що характер і сила ...

View more