наукові статті

 

Recent Submissions

 • Гончаренко, Олена Олексіївна; Goncharenko, Olena; Шинкаренко, Ольга Миколаївна; Shynkarenko, Olga (2021-10-29)
  В статті деталізовані вимоги до програмного забезпечення ломбардів, що повинні корелювати як з нормативним вимогам, так і забезпечувати інформаційні потреби внутрішніх користувачів. Відповідно до визначених вимог, надано ...
 • Melnychenko, Oleksandr; Kalna-Dubinyuk, Tetiana; Vovchak, Olha; Girchenko, Tetiana; Мельниченко, Олександр Віталійович; Кальна-Дубенюк, Тетяна; Вовчак, Ольга Дмитрівна; Гірченко, Тетяна Дмитрівна (2021)
  The financial sector, as one of the most sensitive economic sectors, is alert to all trends and changes in the environment. The aim of the article is to study the impact of climate change on the life insurance market using ...
 • Baranovskyi, Oleksandr; Girchenko, Tetiana; Serdiukova, Olha; Барановський, Олександр Іванович; Гірченко, Тетяна Дмитрівна; Сердюкова, Ольга (2018)
  The Law of Ukraine “On the Fundamentals of National Security of Ukraine” states that one of the principles to ensure national security is the timeliness and adequacy of measures to protect national interests of real and ...
 • Girchenko, Tetiana; Гірченко, Тетяна Дмитрівна (2015)
  The article provides an analysis of the impact of the global financial crisis on the processes associated with the movement of capital and the main trends of foreign banks in Ukraine. У статті проаналізовано вплив світової ...
 • Girchenko, Tetiana; Kupriienko, Kateryna; Гірченко, Тетяна Дмитрівна; Купрієнко, Катерина (2014)
  Nowadays the main participants of the retail lending are enterprises, organizations, credit unions, pawn shops and banks. The purpose of this article is to explore the basic principles of retail lending in the current ...
 • Girchenko, Tetiana; Kupriienko, Kateryna; Гірченко, Тетяна Дмитрівна; Купрієнко, Катерина (2013)
  This article reviews the main theoretical and methodological basis for determining of the borrowers credibility and the essence of creditworthiness as the main performance evaluation indicator of the credit relations between ...
 • Girchenko, Tetiana; Musiy, Jaroslav; Гірченко, Тетяна Дмитрівна; Мусій, Ярослав (2013)
  In the current context of globalization the market of mergers and acquisitions has become one of the most powerful tools to promote the dynamic development of business entities in any sphere. To achieve a competitive ...
 • Girchenko, Tetiana; Serdiukova, Olha; Gongalo, Natalia; Гірченко, Тетяна Дмитрівна; Сердюкова, Ольга Іванівна; Гонгало, Наталя (2020)
  The article analyzes the features of the banking systems in Ukraine and Poland. The main factors influencing the dynamics of the banking sector in Ukraine are systematized. A retrospective analysis of the banking system’s ...
 • Гірченко, Тетяна Дмитрівна; Боярко, Ірина Миколаївна; Стороженко, Оксана Олександрівна; Семенюк, Іван; Girchenko, Tetiana; Boiarko, Iryna; Storozhenko, Oksans; Semeniuk, Ivan (2021)
  Досліджено шляхи забезпечення стабільного розвитку економіки через ефективне функціонування банківського сектору. Розкрито поняття стабільного розвитку та ефективності функціонування банківської системи. Проаналізовано ...
 • Гірченко, Тетяна Дмитрівна; Петелькіна, Ю.О.; Girchenko, Tetiana; Petelkina, Yuliia (2014)
  Досліджено різні підходи до визначення сутності поняття конкурентоспроможності, запропоновано її ієрархічну модель, яку адаптовано до умов і особливостей банківського конкурентного середовища. Визначено основні фактори, ...
 • Гірченко, Тетяна Дмитрівна; Сердюкова, О.І.; Girchenko, Tetiana; Serdiukova, Olha (2016)
  У статті узагальнено теоретичні основи оцінки впливу іноземного капіталу на функціонування банківської системи; визначено значення іноземного капіталу у функціонуванні банківської системи; визначено особливості функціонування ...
 • Гірченко, Тетяна Дмитрівна; Купрієнко, Катерина Михайлівна; Стратонов, Сергій Анатолійович; Girchenko, Tetiana; Kupriienko, Kateryna; Stratonov, Sergii (2011)
  У статті розглядаються основні причини загострення житлової проблеми та шляхи її подолання в Україні, країнах Європи, США та постсоціалістичних державах. Співставлено досвід розв'язання житлової проблеми в інших зарубіжних ...
 • Гирченко, Татьяна Дмитриевна; Чмерук, Галина Григорьевна; Гірченко, Тетяна Дмитрівна; Чмерук, Галина Григорівна; Girchenko, Tetiana; Chmeruk, Halyna (2015)
  В статье рассмотрены экономические, социальные, философские и исторические аспекты взаимосвязи политики, экономики, конкуренции на благосостояние общества. На примере Польши и Украины показана зависимость уровня жизни ...
 • Girchenko, Tetiana; Panchenko, Olha; Гірченко, Тетяна Дмитрівна; Панченко, Ольга Вікторівна (2020)
  The marketing communications play an important role in the activities of banks, because it is one of the most important elements of the marketing activity. As an element of a banking institution’s marketing activity, they ...
 • Гірченко, Тетяна Дмитрівна; Чмерук, Галина Григорівна; Семенюк, Іван; Girchenko, Tetiana; Chmeruk, Halyna; Semeniuk, Ivan (2020)
  У статті досліджено заходи цифрової модернізації економіки на засадах її розподілу на первинний, вторинний та третинний сектори. Розглянуто напрями розвитку цифрових технологій та, відповідно, запропоновано основні заходи ...
 • Гірченко, Тетяна Дмитрівна; Тіщенко, Є.О.; Girchenko, Tetiana; Tishchenko, Ievgen; Гирченко, Татьяна Дмитриевна; Тищенко, Е.А. (2019)
  У статті досліджено особливості проектного фінансування як однієї із форм акумулюван-ня коштів з метою фінансування відокремлених інвестиційних проектів. Поняття «ризик проектного фінансування» запропоновано розглядати як ...
 • Гірченко, Тетяна Дмитрівна; Шейко, Олена Петрівна; Семенюк, Іван; Girchenko, Tetiana; Sheiko, Olena; Semeniuk, Ivan (2020)
  У статті досліджено поняття цифрового підприємства та основні засади його функціонування. Досліджено особливості взаємодії цифрового підприємства із цифровими продуктами та наведено основні засади його роботи. Розкрито ...
 • Гірченко, Тетяна Дмитрівна; Стороженко, Оксана Олександрівна; Зайонц, А. В.; Girchenko, Tetiana; Storozhenko, Oksana; Zaionts, Anton (2020)
  У статті визначено зовнішні та внутрішні фактори, які впливають на впровадження банківських інновацій, здійснено теоретико-методологічне обґрунтування доцільності використання банківських інновацій для забезпечення ...
 • Стороженко, Оксана Олександрівна; Гірченко, Тетяна Дмитрівна; Шейко, Олена Петрівна; Storozhenko, Oksana; Girchenko, Tetiana; Sheiko, Olena (2020)
  У статті розкрито сутність поняття кредиту як економічної категорії, його форми, види і принципи. Визначено сутність кредитної політики банківських уста-нов, охарактеризовано кредитні операції банків на сучасному етапі ...
 • Гірченко, Тетяна Дмитрівна; Семенюк, Іван; Гірченко, Людмила; Girchenko, Tetiana; Semeniuk, Ivan; Girchenko, Liudmyla (2020)
  У статті досліджено особливості роботи технології блокчейн та побудови її структурних елементів, за основу яких взято принцип структуризації та роботи з базами даних, що був розроблений Сатоші Накамото у 2008 році. Особливістю ...

View more