тези доповідей

 

Recent Submissions

 • Руденко, Микола Вікторович; Rudenko, Mykola; Качуровська, Анна Ігорівна; Kachyrovska, Anna (2021-11-17)
  Досліджено формування стратегії розвитку транспортних підприємств. Доведено, що розробка та реалізації дієвої стратегії розвитку транспортного підприємства передбачає попередній вибір вектору діяльності підприємства з ...
 • Руденко, Микола Вікторович; Rudenko, Mykola; Мельник, Тетяна Василівна; Melnik, Tetyana (2021-11-17)
  Досліджено актуальні питання обліку, аудиту та оподаткування доходів підприємств. Визначено, що економічна сутність доходів полягає у відшкодовуванні витрат на ведення діяльності та отримання відповідної суми прибутку, з ...
 • Гаряга, Леся Олегівна; Gariaga, Lesia; Нечипоренко, Андрій Олександрович; Nechyporenko, Andrii (2021-11-05)
  Досліджено фактори формування фінансової стійкості організацій в умовах цифрової трансформації. Фактори впливу на фінансову стійкість, що виникають в умовах цифрової трансформації, можуть бути як внутрішніми, так і зовнішніми ...
 • Гаряга, Леся Олегівна; Gariaga, Lesia; Нечипоренко, Андрій Олександрович; Nechyporenko, Andrii (2021-11-17)
  Досліджено особливості антикризового управління в умовах цифровізації економіки. Виділено ключові системи антикризового управління в межах підприємства та розписано складові кожної з підсистем. Peculiarities of anti-crisis ...
 • Дем'яненко, А.Л.; Гірченко, Тетяна Дмитрівна; Demianenko, A.; Girchenko, Tetiana (2018-02-23)
  Для ефективної діяльності та розвитку країни необхідне економічне підґрунтя, яким виступає послідовна, прозора та зрозуміла стратегія банківської системи країни. Стратегія розвитку банківської системи країни є невід’ємною ...
 • Гірченко, Тетяна Дмитрівна; Дем'яненко, А.Л.; Girchenko, Tetiana; Demianenko, A. (2017-10-27)
  У загальному вигляді під банківською системою розуміється сукупність різних видів банків та банківських інститутів, які беруть участь у мобілізації коштів і надають різноманітні банківські послуги населенню та юридичним ...
 • Гірченко, Тетяна Дмитрівна; Вовчак, Ольга Дмитрівна; Кухарук, Надія; Girchenko, Tetiana; Vovchak, Olha; Kuharuk, Nadiia (2015-07-01)
  В умовах низьких поточних кредитних рейтингів України, проведення перемовин про реструктуризацію державного боргу, всеохоплюючої фінансово-економічної кризи, в якій Україна знаходиться останні роки, діяльність Національного ...
 • Гірченко, Тетяна Дмитрівна; Колєснікова, Л.Л.; Girchenko, Tetiana; Koliesnikova, L. (2020-11-19)
  Використання науково розроблених рекомендацій щодо застосування інструментів управління персональними фінансами з метою оптимального розподілу доходів та витрат грошових коштів у домогосподарствах для їх збереження, ...
 • Гірченко, Тетяна Дмитрівна; Семенюк, Іван; Гірченко, Людмила; Girchenko, Tetiana; Semeniuk, Ivan; Girchenko, Liudmyla (2020-11-05)
  Процес становлення сучасної цифрової економіки у світі пройшов довгий шлях розвитку через промислові революції, наукові відкриття та створення технологічної інфраструктури. Перше поняття використання технологій в економічній ...
 • Шейко, Олена Петрівна; Sheiko, Olena (2017-03)
  Невід’ємним елементом розвитку вітчизняної банківської системи стала присутність у ній іноземного банківського капіталу, оскільки іноземні інвестори вкладають у національну економіку не лише власні капітали, але й сприяють ...
 • Стороженко, Оксана Олександрівна; Гірченко, Тетяна Дмитрівна; Storozhenko, Oksana; Girchenko, Tetiana (2017-03)
  За результатами досліджень багатьох провідних консалтингових компаній, у третьому тисячолітті значення «нетрадиційних» фінансових взаємовідносин між клієнтами неухильно зростатиме. Упровадження нових технологій у практику ...
 • Гірченко, Тетяна Дмитрівна; Кузнєцов, О. Ю.; Girchenko, Tetiana; Kuznietsov, O. (2015-11)
  Проблема антикризового регулювання банківської діяльності набула особливої актуальності в останнє десятиліття у зв’язку з глобалізацією фінансових ринків і зростанням нестабільності у фінансово-банківській сфері. За останні ...
 • Любенко, Андрій Миколайович; Шурпенкова, Руслана Казимирівна; Сарахман, Оксана Миколаївна; Lyubenko, Andriy; Shurpenkova, Ruslana; Sarakhman, Oksana (2021)
  Система стратегічного управлінського обліку повинна бути побудована так, щоб забезпечити підприємство інформацією, що задовольнятиме умови прийняття стратегічних рішень, причому самі умови можуть змінюватися в міру ...
 • Amirova, R. I.; Kalaytan, T. V.; Shurpenkova, Ruslana; Шурпенкова, Руслана Казимирівна (2020)
  Поставлені цілі досягаються шляхом вирішення завдань оперативного контролю в сфері інновацій, включаючи поточне планування, реалізацію конкретних проектів та забезпечення необхідних можливостей. Тому основним завданням ...
 • Шурпенкова, Руслана Казимирівна; Shurpenkova, Ruslana (2020-11-05)
  Податковий менеджмент є найважливішою складовою фінансового планування на підприємстві. Оскільки, фінансова стійкість підприємства, залежить від належно організованого податкового менеджменту, адже він забезпечує узгодженість ...
 • Шурпенкова, Руслана Казимирівна; Сарахман, Оксана Миколаївна; Shurpenkova, Ruslana; Sarakhman, Oksana (2020-10-09)
  Регулювання соціальної сфери за допомогою податкової політики розглядається як один із найважливіших напрямів державного регулювання, насамперед, в умовах нестабільної економіки. Проаналізовано ключові напрямки державної ...
 • Shurpenkova, Ruslana; Sarakhman, Oksana; Шурпенкова, Руслана Казимирівна; Сарахман, Оксана Миколаївна (2020)
  Основним завданням для підприємств є організація системи правильного та своєчасного встановлення інструментів податкового планування. В рамках цієї системи необхідно розробити схеми оптимальної структури організації ...
 • Гаряга, Леся Олегівна; Gariaga, Lesia (2021-04-13)
  У тезах досліджено трансформацію регулювання діяльності небанківських фінансових установ на фінансовому ринку України. The thesis examines the transformation of regulation of non-bank financial institutions in the ...
 • Rudenko, Mykola; Руденко, Микола Вікторович; Kryvoruchko, Vladyslav; Криворучко, Владислав Олександрович (2021-06-11)
  The article actualizes the problem of the development of higher education institutions in the conditions of knowledge economy formation. The need to create a knowledge management system, its constituent elements, and key ...
 • Танцюра, Маргарита Михайлівна; Tantsyura, Margarita (2021-06-03)
  Проведено аналіз проблем ефективності мотивації персоналу в банківських установах. Виявлено високу значимість не просто людського ресурсу, а ефективно діючої людини. Визначено, що за рахунок збільшення внутрішньої ефективності ...

View more